Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170
Katja Crnogaj
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetniška aktivnost, podjetniške aspiracije, odnos do podjetništva, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Entrepreneurial Activity, Entrepreneurial Aspirations, Attitude towards Entrepreneurship

Kratka vsebina

Čeravno se glede na posamezne razvojne stopnje gospodarstva in družbe spreminja pomen in vpliv različnih tipov podjetništva, je podjetništvo vselej pomembno, saj zagotavlja in omogoča razvoj. Proučevanje podjetništva zato pomeni predvsem proučevanje temeljne gonilne sile, to je podjetnika in njegovih ambicij, inovativnosti in podjetnosti, pa tudi strahov in razlogov, ki preprečujejo, da bi se usposobljeni posamezniki usmerili v podjetništvo. Globalni podjetniški monitor (GEM) , ki proučuje svetovno podjetništvo že vse od leta 1999, prav posameznikom posveča posebno pozornost in svoja spoznanja gradi na informacijah, ki jih z obširnim anketiranjem pridobiva neposredno od njih. Ti posamezniki živijo in delajo v zelo različnih ekonomskih, socialnih, kulturnih in političnih okoljih, kar pomembno določa njihova hotenja in ravnanja, ki jih z našim raziskovanjem poskušamo spoznati in razumeti. Ob splošnih pogojih, ki spodbujajo ali pospešujejo podjetništvo v posamezni državi, se GEM osredotoča na tri sklope in sicer odnos do podjetništva, vključevanje v podjetniške aktivnosti in aspiracije podjetnikov. Za leto 2010 smo Slovenijo primerjali še z 58 drugimi državami iz vsega sveta.

Izdano

October 2, 2011

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-04-8

COBISS.SI ID (00)

67082753

Date of first publication (11)

2011

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2011). Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010: Vol. GEM 2010. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/175