Viri in pouk zgodovine

Avtorji

Dragan Potočnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga nazorno in sistematično predstavlja raznovrstne vire, ki jih imajo učitelji zgodovine na razpolago za izvajanje pouka zgodovine tako v osnovnih kot v srednjih šolah. V knjigi so zgodovinski viri razdeljeni na materialne vire, pisne vire, literarne vire z zgodovinsko vsebino, ustne vire, slikovne vire in sodobne medijske vire. Pri vseh virih so izpostavljeni pozitivni elementi in možnosti uporabe v razredu. Izpostavljeno je tudi srečevanje mladih z viri izven šolskega prostora (ekskurzije, obisk muzeja, arhiva in domačega kraja). Posebnost so sekundarni pisni viri, kjer avtor izbere za neevropsko zgodovino primere opisov, ki jih lahko učitelji uporabijo za obravnavanje učne snovi. Tudi primeri literarnih tekstov in ustnih virov (narodne pesmi in pravljice, šege in navade) se lahko uporabijo za boljše razumevanje izbranih zgodovinskih učnih vsebin. Pri slikovnih virih so izpostavljena slikarska, kiparska in arhitekturna dela, fotografije, razglednice, karikature, plakati in karte, kjer avtor prikaže smiselnost uporabe na primerih iz krajevne zgodovine ali neevropske zgodovine. Tudi sodobni mediji in viri dobivajo vedno večjo veljavo, zato avtor ovrednoti tudi filme, internet in druga elektronska gradiva, ki jih možno učinkovito uporabiti pri zgodovini. S preglednostjo raznovrstnih virov avtor dokazuje, da so ravno viri tisti, ki omogočajo večjo nazornost in slikovitost zgodovinske preteklosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Viri in pouk zgodovine
Izdano
2013-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6930-08-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2013
Dimenzije
17cm x 23cm x 1,4cm