Sanje: Izbrano delo Lermontova

Avtorji

Kristina Kočan Šalamon (ur.)
Natalia Kaloh Vid (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija z naslovom Sanje: izbrano delo Lermontova je rezultat večmesečnega dela študentov Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so se ob podpori in vzpodbudi mentoric z oddelka lotili zahtevnega prevajalskega projekta. Prevedli so nekatere izmed najbolj znanih Lermontovih pesniških mojstrovin, kot so Demon, Jadro, Tri palme, Angel, Smrt pesnika in druge. V izbor pa sta urednici vključili tudi Lermontovo prozo, in sicer prvi del pesnikovega znamenitega romana Junak našega časa z naslovom Bela. Prevodi ponujajo vpogled v bogato zakladnico Lermontove ustvarjalnosti, saj zajemajo celotno obdobje pesnikovega ustvarjanja. Doprinos prevodov slovenskemu prevodoslovju vsekakor ni zanemarljiv. Čeprav je Lermontova v slovenščino prevajalo in prepesnjevalo veliko prevajalcev, med katerimi je najbolj znan Mile Klopčič, se prevodi že nekaj časa niso posodabljali. Posodobljeni prevodi Lermontova bodo morda dosegli tudi tiste bralce, ki tega pomembnega predstavnika ruske romantike še ne poznajo. Monografija začrtuje smernice, ki naj jim sledijo tudi prihodnje generacije študentov prevodoslovja, saj se prevajalec svojega dela dobro nauči predvsem s prakso. Vsekakor za literarnega prevajalca ni večjega zadovoljstva, kot je to, da vidi, kako je njegovo delo doseglo širok krog bralcev in jih seznanilo z duhom tuje kulture.

Izdano

October 1, 2015

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6930-24-6

COBISS.SI ID (00)

81347073

Date of first publication (11)

2015

Dimenzije

17gr x 23cm x 2,4cm

Kako citirati

(Ed.). (2015). Sanje: Izbrano delo Lermontova: Vol. ZORA 104. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/127