Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji

Avtorji

Silvija Borovnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2236-5444

Kratka vsebina

Iz pričujoče monografije so razvidni temeljni raziskovalni interesi avtorice red. prof. dr. Silvije Borovnik. To so proza in delno poezija slovenskih književnic 20. stoletja, proza sodobnejših slovenskih pisateljev, problematika slovenske književnosti v Avstriji in problemi literarnega prevajanja. Na vseh naštetih področjih prinaša predlagana monografija nove in za literarno vedo zanimive rezultate. V prvem delu obravnava avtorica delno še neznano in v literarni vedi premalo upoštevano delo slovenskih književnic, analizira predvsem romane in krajšo prozo novejših avtoric ter pri tem poudarja tematske in jezikovno-slogovne novosti, ki jih zarisuje njihova literatura v sodobno slovensko prozo. Borovnikova piše še o delu slovenskih književnic v Avstriji, nekaj sodobnih slovenskih pisateljic obravnava z vidika njihovih medkulturnih povezav ter s tem nakazuje poseben fenomen dvojezičnosti in medkulturnosti v literaturi, ki ga preteklost ni poznala. Nadalje obravnava dvojezičnost slovenske književnosti v Avstriji in poudarja, da gre v njej za izražanje dvojne identitete in da se slovenščina kot jezik literature včasih skoraj že izgublja. V celoti gledano pa prinašajo Književne študije veliko zanimivih spoznanj in nudijo dobro podlago za nadaljnja raziskovanja na področju sodobnejše slovenske literarne zgodovine. Avtorica pri pisanju uporablja ustrezno literarnozgodovinsko terminologijo, temelječo na delih vidnih slovenskih in tujih znanstvenikov in znanstvenic, njen jezik pa je kultiviran in komunikativen, tako da je knjiga primerna tudi za širši krog bralcev, ki se zanimajo za slovensko književnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji
Izdano
2012-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-81-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2012
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,4cm