Vpogled v azijsko duhovnost

Avtorji

Marija Švajncer
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Marija Švajncer, predavateljica na Oddelku za filozofijo na mariborski Filozofski fakulteti, je napisala pregleden in informativno zgoščen prikaz azijske duhovnosti. Pri tem je uporabljala deskriptivno in analiticno metodo, obravnave literarnih del pa se je lotila tudi interpretativno. Avtorica je postavila v ospredje informativni vidik in natancno preštudirala skoraj vse, kar je v zvezi z azijsko duhovnostjo na voljo v slovenskem jeziku. Naslanjala se je tudi na nekatera tuja dela. V urejeno celoto je uredila slovensko teorijo o azijskih filozofi jah – vse najpomembnejše knjige in spremne besede slovenskih filozofov, sinologov, indiologov, literarnih teoretikov in prevajalcev. Pri tem je opozorila na visoko raven teh prizadevanj in teoreticnih prispevkov. Ponudila je njihove razlicne razlage ter omogocila primerjavo med sprejemanjem in interpretiranjem azijske duhovnosti in fi lozofi je na Slovenskem. Marija Švajncer je pri vpogledu v azijsko duhovnost upoštevala kronološki red. Veliko pozornost je namenila ustrezni terminologiji. Izvirne izraze je postavljala v oklepaj in nacrtno ohranjala razlike, ki so se pojavljale pri posameznih prevajalcih ali prevajalkah. Najboljši in najbolj zanimiv del njene knjige je njeno lastno srecavanje z izvirnimi fi lozofskimi, literarnimi in esejisticnimi deli. Z literarno obarvanim slogom si je prizadevala, da bi bralcem cim bolj približala iskanje duhovne poti, takšnega ali drugacnega reševanja iz cloveške stiske, odkrivanje božanskega in ugasnitve ter stika z drugimi ljudmi. Filozofi nja je ponudila tudi vpogled v sodobno dogajanje na podrocju duhovnosti ter opozorila na težnje po oblikovanju boljših medcloveških odnosov in manj nasilnem svetu. S knjigo Vpogled v azijsko duhovnost je Marija Švajncer ustvarjalno prispevala k obogatitvi slovenske znanosti na tem podrocju, hkrati pa bo njena knjiga zanimiva za širše bralno obcinstvo ter uporabljiva kot študijsko gradivo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Vpogled v azijsko duhovnost
Izdano
2012-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-86-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2012
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,6cm