Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923

Avtorji

Jožica Čeh Steger
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija dr. Jožice Čeh Steger Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923 je zastavljena komparativno in ob razlagi nemškega ekspresionizma poišče ekspresionistične lastnosti v slovenski kratki prozi. Avtoričine analize posežejo v vse plasti pripovednih zakonitosti obravnavanega pripovedništva, tako da so izsledki skupek ekspresionističnih značilnosti slovenske kratke proze v letih 1914–1923, v prvi vrsti pa njenih slogovnih posebnosti. Avtorica se je lotila problematike, to je stilnih značilnosti kratke pripovedne proze v letih 1914–1923, zlasti metaforike, ki doslej s tega vidika še ni bila temeljito obdelana. Pri tem je dosledno uporabljala znanstveno metodologijo, ki je v rabi v literarni vedi, obenem pa izpopolnila – ob upoštevanju kspresionističnih značilnosti – svojo klasifikacijo in sistematiko metaforike, ki jo je razvila v študiji o Cankarjevi metaforiki. Upoštevala je dosedanje izsledke različnih raziskovalcev in inovativno prepletla že ugotovljeno s svojimi novimi izsledki ter tako pomaknila védenje o obravnavanem predmetu v novo razvojno fazo. Pričujoča študija je pomemben teoretski, metodološki in vsebinski prispevek k slovenski literarni vedi ter trdna podlaga za nadaljnja raziskovanja na tem področju v prihodnje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923
Izdano
2010-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-46-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2010
Dimenzije
17cm x 23cm x 2cm