Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: motivy, temy, perevody

Avtorji

Natalia Kaloh Vid (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Nova znanstvena monografija Tvorčestvo M. Ju. Lermontova, ki vsebuje prispevke ruskih, slovenskih, hrvaških, srbskih in čeških znanstvenikov, osvetljuje vlogo in pomen ustvarjalnosti velikega ruskega pesnika, pisatelja in dramatika M. J. Lermontova v sodobnem ruskem in evropskem prostoru. Razprave, ki so predstavljene v monografiji, nazorno pričajo o velikem zanimanju za tega znamenitega ruskega romantika, ki je v svojem zelo kratkem življenju obogatil tako rusko kot tudi evropsko kulturno zakladnico z osupljivim številom pesmi, s proznimi in z dramskimi deli. Nastanek te monografije v evropskem prostoru ima posebni simbolični pomen, saj je literarni opus Lermontova tesno povezan ne samo z ruskim, temveč tudi z evropskim diskurzom, predvsem z zahodnoevropskimi romantiki, preko prevodov, aluzij, sklicevanj ter vzpostavljanja podobnih tematskih vozlišč. Razprave v monografiji odpirajo številna vprašanja o tradiciji prevajanja Lermontova v evropske jezike in prinašajo nova spoznanja o pomembnosti posodabljanja prevodov, o ne dovolj raziskanih dimenzijah pisateljeve proze in dramatike, kot so mejna prostranstva in analiza z vidika pravoslavne aksiologije, o vpetosti Lermontova v širše rusko literarno polje, novih vidikih primerjave njegove biografije s poetološkimi značilnostmi ustvarjanja ter stiku njegove literarne ustvarjalnosti z drugimi oblikami umetnosti. Na vseh naštetih področjih prinaša monografija nove in za literarno vedo zanimive rezultate. Monografija je zanimivo branje ne le za literarne raziskovalce, temveč tudi za t. i. »neposvečene« – druge izobražence, ki si želijo bolje spoznati delo Lermontova, saj le-to še vedno poraja več vprašanj, kot ponuja odgovorov. Pritegnili jih bodo zanimivi podatki o prevajanju Lermontova v sodobne evropske jezike, razmišljanja o tragični usodi velikega pesnika, ki se zrcali tudi v njegovih delih, ter navezava na svet umetnosti, filmov in nefikcijskih žanrov, kar gotovo monografijo bogati, saj se s tem njena interdisciplinarnost razširi in postane dovzetna tudi za laične bralce.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.10.2015

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6930-27-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

2015

Dimenzije

17cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2015). Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: motivy, temy, perevody: Vol. ZORA 107. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/130