Oprostite, zaspal sem se! glagoli s se v slovenščini

Avtorji

Mojca Tomišić
Kanglica

Kratka vsebina

Monografija dr. Mojce Tomišić z zanimivim naslovom Oprostite, zaspal sem se! (Glagoli s se v slovenščini) izpostavlja zagatnost rabe in dosedanjega jezikovnosistemskega (slovničnega ter slovarskega) umeščanja glagolov s se. Izhodiščni avtoričin historiat prikazuje raznolikost pristopov pri obravnavi tovrstnih glagolov tako v slovničnih opisih od Bohoriča (1584) do Toporišiča (2004) kot v razpravah posameznih sodobnih avtorjev. Teoretični pregled je zasnovan v obliki spirale, ki se od širokega faktografskega popisa problematike oži v problemski vidik in nato osredini v kategorizacijski prikaz, ki je žarišče monografije. Prvi, leksikološko teoretični pregled, naravno prehaja v leksikografsko analitičnega, saj so medsebojno primerjani raznoliki prikazi istih glagolov s se v Pleteršnikovem slovarju, Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v Slovenskem pravopisu 2001 ter še treh izbranih narečnih slovarjih. Avtorica si na podlagi tega izoblikuje razvrstitvena merila, ki jih tvorijo oblikoslovni, pomenskoskladenjski, besedotvorni in frazeološki vidik. Z njihovim medsebojnim smiselnim kombiniranjemo predlaga tipologijo slovarskih prikazov, s katero odgovarja na vprašanje, kdaj je glagol s se primerno uvrstiti v slovarsko iztočnico, podiztočnico, frazeološko gnezdo ali zgolj v ponazarjalno gradivo. Avtoričina monografija tako izpolnjuje dva osnovna cilja: analitično prikazuje in kritično ovrednoti dosedanje obravnave glagolov s se ter hkrati sintetično združi koristna teoretična spoznanja, ki prinašajo novo kvaliteto pogledov na obravnavano tematiko, in s tem v zvezi možnost za uspešno praktično leksikografsko aplikacijo v novem enojezičnem slovarju slovenskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Oprostite, zaspal sem se! glagoli s se v slovenščini
Izdano
2011-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-75-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2011
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,2cm