Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2014

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Barbara Bradač Hojnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1314-9088

Kratka vsebina

V monografiji smo najprej analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji leta 2013, nato pa smo za leto 2011 primerjali ključne podatke za podjetja EU-28 in Slovenije v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2013 61.312 gospodarskih družb (skoraj 3 % več kot leto prej) in 69.626 samostojnih podjetnikov, to je skupaj 130.938 podjetij, ki so zaposlovala skoraj 522.000 ljudi. Več kot četrtina podjetij v nefinančnem sektorju EU-28 leta 2011 je bilo aktivnih v dejavnosti G: Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil. Drugi del monografije proučuje okoljske vidike poslovanja podjetij. Razvijanje inovacij v najširšem smislu je zmeraj povezano s podjetniškimi aktivnostmi, zato sta to tesno povezana koncepta. V prispevku opozarjamo na različne vidike in pojavne oblike obeh konceptov ter na njuno povezanost. Prikazujemo stanje okoljskega podjetništva in okoljskih inovacij ter njune značilnosti v Sloveniji in primerjalno z evropskimi državami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2014
Izdano
2015-02-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6802-34-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2015-02-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 0,8cm