Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference

Avtorji

Romana Korez Vide (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-3345-5215
Nataša Gajšt (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, ekonomija, poslovne vede, metode poučevanja, strategije poučevanja, tehnike aktivnega učenja, generacija Y, problemsko učenje, praktično visokošolsko izobraževanje, e-učenje

Kratka vsebina

Metode poučevanja za ekonomijo in poslovne vede: Konferenčni zbornik 3. znanstvene konference. Avtorica prvega prispevka raziskuje kako študenti zaznavajo različne tipe tehnik aktivnega učenja. Drugi prispevek identificira metode poučevanja, ki jih sprejemajo študenti generacije Y. Avtorica tretjega prispevka obravnava značilnosti sodobnih študentov in njihove implikacije za strategije poučevanja. Četrti prispevek raziskuje učinke interdisciplinarnega problemskega učenja na razvoj znanja, veščin in kompetenc študentov. Igrifikacijo kot strategijo poučevanja obravnavata avtorici v petem prispevku. Šesti prispevek obravnava izziv združevanja disciplin podjetništva in financ v enem študijskem programu. Pristope za povečanje osredotočenja študentov pri študiju predmetov s področja financ obravnava avtor v sedmem prispevku. V osmem prispevku avtorja izpostavljata vrednost praktičnega visokošolskega izobraževanja kot odziv na zaznan pojav finančne nepismenosti in finančnega izključevanja. Vlogo prenosa raziskovalnih rezultatov na področje univerzitetnega poučevanja ekonomike transporta obravnava avtorica v devetem prispevku. Avtorici desetega prispevka raziskujeta relevantnost obvladovanja španskega jezika za študente ekonomije in poslovnih ved. Zadnji prispevek obravnava izkušnje avtorjev z e-učenjem v visokošolskem izobraževanju z vidika njegovega obsega in pomena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Romana Korez Vide (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Romana Korez Vide je docentka za področje mednarodne ekonomije in poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (EPF UM). Ima predhodne delovne izkušnje iz javne uprave (1993-1995) in iz podjetja (1995-1998). Z EPF UM je kot raziskovalka začela sodelovati leta 1998 v okviru nacionalnega programa “Mladi raziskovalci”. Iz ekonomije in poslovnih ved je na EPF UM doktorirala leta 2005. Trenutno pedagoško deluje na vseh treh stopnjah študija. Kot vodilna raziskovalka kontinuirano sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica European Academy of Management in European International Business Academy, sourednica mednarodne znanstvene revije Naše gospodarstvo (2015-) in članica uredniških odborov mednarodnih znanstvenih revij World Journal of Social Science Research (2015-), International Business Research (2012-) in Journal of East European Management Studies (2016-). Na EPF UM je predstojnica Inštituta za mednarodne ekonomsko-poslovne študije, predstojnica študijske usmeritve Mednarodno poslovanje ter članica Senata EPF UM. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: romana.korez@um.si

Nataša Gajšt (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.gajst@um.si

Prenosi

Izdano

02.06.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna knjiga)

PDF (Celotna knjiga)

ISBN-13 (15)

978-961-286-356-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-356-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.06.2020

Kako citirati

(Ed.). (2020). Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (Vols. 3.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/474