University of Maribor Faculty of Economics and Business Research Achievements and Impact

Avtorji

Borut Milfelner (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4469-3972
Igor Vrečko (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9455-9010
Sabina Veršič (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0009-0004-3470-9429

Ključne besede:

raziskovalni inštituti, trajnostni razvoj, Ekonomsko­poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, raziskave, raziskovalni projekti

Kratka vsebina

Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta raziskovalni dosežki in vpliv. Raziskovalno poročilo prestavlja celovit pregled raziskovalne dejavnosti Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) med letoma 2021 in 2023. Prikazuje pomembne akademske in praktične prispevke fakultete na različnih raziskovalnih področjih, s poudarkom na zavezanosti k reševanju sodobnih izzivov in doseganju odličnosti. Poročilo povzema različne dosežke EPF, kot so raziskovalni projekti, poslovni projekti, publikacije, citati, objave v znanstvenih revijah, organizirane konference in zaključene doktorske disertacije. Poudarja tudi pomembno vključenost študentov v raziskovanje, kar kaže na predanost fakultete praktičnim izkušnjam, njeno spoštovanje raziskovalne etike ter usklajenost raziskovalnega dela s cilji trajnostnega razvoja (SDGs). Poročilo predstavlja uravnotežen pogled na raziskovalni portfelj fakultete, izpostavlja uspehe in trenutna razvojna področja. Gre za podroben dokument, ki učinkovito predstavlja razgibano raziskovalno kulturo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in njene pomembne prispevke na akademskem ter praktičnem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Borut Milfelner (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Borut Milfelner je redni profesor za področje marketinga in docent za področje turizma na Ekonomsko­poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktoriral je leta 2008 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so raziskava marketinga, interni marketing, marketing v turizmu in teorija marketinga. Njegova bibliografija obsega več kot 350 enot literature, od tega izvirnih znanstvenih člankov, več objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvenih monografij in samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah. Sodeloval je v več (temeljnih in ciljnih) projektih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za gospodarstvo in Slovenske turistične agencije in v projektih Evropske unije. Je član uredniškega odbora treh mednarodnih znanstvenih revij s področja poslovnih ved in recenzent v več domačih in tujih znanstvenih revijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.milfelner@um.si

Igor Vrečko (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Igor Vrečko je redni profesor managementa poslovanja in prodekan za sodelovanje z okoljem in razvojne projekte na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Njegove raziskave se osredotočajo na projektni management in povezovanje le-tega s strateškim, inovacijskim in kriznim managementom. Objavil je več kot 100 člankov v domačih in mednarodnih revijah ter knjigah. Bil je direktor mednarodnega programa certificiranja projektnih managerjev v Sloveniji, trenutno pa je predsednik Slovenskega združenja za projektni management. Je predstojnik Inštituta za projektni management na Univerzi v Mariboru. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.vrecko@um.si

Sabina Veršič (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Sabina Veršič je doktorirala leta 2022 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno je zaposlena v Službi za raziskovalno dejavnost. Zadolžena je predvsem za izvajanje podpornih nalog v okviru znanstveno raziskovalnega dela, sodelovanja z gospodarstvom in promocijskih aktivnosti. Skrbi za administrativno-strokovno podporo raziskovalcem pri prijavljanju raziskovalnih projektov in oblikovanju različnih poročil. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: sabina.versic@um.si

Izdano

23.05.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-866-6

COBISS.SI ID (00)

Kako citirati

University of Maribor Faculty of Economics and Business Research Achievements and Impact. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.6.2024