Sodobni izzivi in dileme: konferenčni zbornik / 27. posvetovanje Medicina, pravo in družba, 23. - 24. marec 2018, Maribor, Slovenija

Avtorji

Suzana Kraljić (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4438-6457
Jelka Reberšek Gorišek (ur.)
Alma Mater Europaea
Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351

Kratka vsebina

27. posvetovanje Medicina, pravo in družba z željo in ciljem obravnave, analize in razprave o odprtih vprašanjih, ki povezujejo medicino in pravo ter širšo družbo, vključuje teme, posvečene sodobnim izzivom in dilemam, na katere bodo iskali odgovore mnogi domači in tuji predavatelji skupaj z drugimi udeleženci posvetovanja. Cepljenje pri tem predstavlja posebej perečo temo, kar je povezano z nedavnimi izbruhi ošpic v večih evropskih državah, s težavami glede izvajanja obveznega cepljenja v Sloveniji ter novostmi, ki jih prinaša novela ZNB, in nenazadnje tudi s pomenom cepljenja v pozni starosti in na delovnem mestu. Vprašanja, povezana s terminalno fazo bolezni in samim umiranjem pacienta, so večplastna, zato bo pristop k tej temi multidisciplinaren, vključujoč medicinske, pravne, religiozne in etične vidike. S ciljem zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega sistema in zdravstvenih storitev, predstavlja vprašanje odgovornosti eno izmed ključnih dilem, saj je treba zagotoviti varnost ne samo pacientom, ampak tudi zdravnikom. Posebna teža bo pri tem dana izzivu o možnosti umestitve t. i. »no-fault« sistema v slovenski pravni red ter pomenu sodnega izvedenstva v sodnih postopkih, kjer se presoja o odgovornosti, predvsem zdravnikov. Opredelitev razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino je izziv, na katerega se bodo iskali odgovori v sklopu okrogle mize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Jelka Reberšek Gorišek (ur.), Alma Mater Europaea

Maribor, Slovenija. E-pošta: jelkarebersekgorisek@gmail.com.

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si.

Naslovnica za Sodobni izzivi in dileme: konferenčni zbornik / 27. posvetovanje Medicina, pravo in družba, 23. - 24. marec 2018, Maribor, Slovenija
Izdano
2018-03-16

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-147-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-03-16
Dimenzije
17cm x 23cm x 2cm