The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042
Sanja Kutnjak Ivković (ur.)
Michigan State University, Fakulteta za kazensko pravo
https://orcid.org/0000-0003-0709-5404
Rok Hacin (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-2265-5422

Ključne besede:

cilji trajnostnega razvoja, Združeni narodi, varnost, kriminaliteta, varnostne grožnje, kriminologija, kazensko pravosodje, pravičnost

Kratka vsebina

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in zagotavljanje varnosti, odzivi na kriminaliteto in varnostne grožnje ter pravični kazenskopravni sistemi. Knjiga obsega 14 recenziranih poglavij, ki se osredotočajo na raziskovanje kriminalitete in varnostnih pojavov v povezavi s Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. Knjiga predstavlja multidisciplinarno delo, ki združuje različne poglede zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju, na nacionalni ravni, kot tudi v mednarodnem okolju. V poglavjih so predstavljene ugotovitve pregledov literature, empiričnega raziskovanja kriminalitete in viktimiziranosti posameznikov, študije primerov, specifične oblike kriminalitete in odzivi institucij in civilne družbe na varnostne pojave, pravne in perspektive policijske dejavnosti pri zagotavljanju varnosti v sodobni družbi.

Poglavja

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Gorazd Meško je profesor za kriminologijo in vodja katedre za kriminologijo na Fakuluteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Profesor Meško je gostujoči urednik tematske številke revije Policing (2024) in sourednik knjige Rural Criminology – Continental Review (Bristol University Press, 2024). Je prejemnik Zoisove nagrade s področja družbenih ved (2014), Freda Adler Distinguished Scholar Award (ASC DIC, 2022) in G.O.W. nagrade (ACJS IS, 2024). V letu 2018 je služil kot predsednik Evropskega združenja za kriminologijo (ESC).

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@um.si

Sanja Kutnjak Ivković (ur.), Michigan State University, Fakulteta za kazensko pravo

Dr. Sanja Kutnjak Ivković je profesorica na Šoli za kazensko pravosodje Michiganske državne univerze. Ima doktorata iz kriminologije in prava. Profesorica Kutnjak Ivković je služila kot vodja Mednarodne divizije Ameriškega kriminološkega združenja ter kot podpredsednica in predsednica Mednarodne sekcije Akademije za kazesnkopravne znanosti. Je soustanoviteljica in sovoditeljica Law and Society Association Collaborative Research Network on Lay Participation. Pomembno je prispevala k razvoju primerjalne kriminologije in kazenskopravnih študij v regiji jugovzhodne Evrope in širše.

Michigan, Združene države Amerike. E-pošta: kutnjak@msu.edu

Rok Hacin (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Rok Hacin je izredni profesor za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna področja obsegajo legitimnost v kazenskem pravosodju policijsko dejavnost, kartiranje kriminalitete, kaznovalno politiko ter kriminalitetno in kaznovalno statistiko. Objavil je številne znanstvene prispevke v domačih in tujih znanstvenih revijah ter poglavja znanstvenih monografij pri domačih in mednarodnih založbah. V letu 2020 je prejel nagrado Evropskega združenja za kriminologijo Young Criminologist Award.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: rok.hacin@um.si

Izdano

08.07.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-883-3

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

JKV, 5YS, JBFK2, LNFJ, JKQ2, VM, JKVK, JPZ, JKSW1, LNDU, JWXK

Date of first publication (11)

08.07.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (v tisku)

Trda vezava (v tisku)

ISBN-13 (15)

978-961-286-884-0

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

JKV, 5YS, JBFK2, LNFJ, JKQ2, VM, JKVK, JPZ, JKSW1, LNDU, JWXK

Date of first publication (11)

08.07.2024

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 3.6cm

Kako citirati

The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.7.2024