Words, Music, and Propaganda: Book of Abstracts

Avtorji

Victor Robert Kennedy (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1214-0102

Ključne besede:

literatura in glasba, muzikologija, propaganda, cenzura, protestirati

Kratka vsebina

Besede, glasba in propaganda: zbornik povzetkov.Peta konferenca Words and Music, ki jo organizirata Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete in Oddelek za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, raziskuje odnos med besedo, glasbo in propagando ter položaj tega odnosa v zgodovini in v sodobni kulturi. Konferenca vključuje prispevke s področja muzikologije, zgodovine, antropologije, sociologije, psihoanalitične teorije, marksizma, feministične teorije in prevodoslovja, ki z različnih kritiških perspektiv, kot so literarna in jezikoslovna analiza, študije spola, etnomuzikologija, kritična muzikologija, stilistika in študije popularne glasbe, analizirajo žanre, kot so ljudska in protestna glasba, ameriški in evropski jazz, popularna in klasična glasba, rock in rap.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Victor Robert Kennedy (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Prof. ddr. Victor Kennedy je redni profesor za angleško in ameriško književnost na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: victor.kennedy@um.si

Prenosi

Izdano

12.09.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-647-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.09.2022

Kako citirati

Words, Music, and Propaganda: Book of Abstracts. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.9.2022