VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes

Avtorji

Martina Bavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Franc Bavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Silva Grobelnik Mlakar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0003-0832-6817

Ključne besede:

zelenjava, krompir, mednarodno društvo z hortukulturo, simpozij

Kratka vsebina

VII jugovzhodni Evropski simpozij o zelenjavi in krompirju. Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Mednarodno združenje za hortikulturo (ISHS) s podporo Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo (MKGP) imata čast pozdraviti vse, ki se ukvarjajo z raziskave, razvoj, proizvajalci, poučevanje, širjenje in javne službe, dobavitelji hortikulturnega materiala, zadruge, zasebni sektor in zainteresirane strani, povezane s pridelavo zelenjave in krompirja, da se udeležijo 7. simpozija o zelenjavi in krompirju. Simpozij poteka v Mariboru (univerzitetno mesto in v evropski kulturni prestolnici 2012) na severovzhodu Slovenije, od koder prihaja večina kmetijskih proizvodov, vključno z zelenjavo, ob reki Dravi pa je bilo ustanovljenih več namakalnih sistemov. Dolgoletna tradicija pridelave zelenjave za predelovalno industrijo v preteklosti in na svežem trgu v zadnjem obdobju je slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave, ustanovljeno leta 2000, spodbudilo, da pripravi vse postopke za prvi zelenjavni pridelek s poreklom poimenovanja Ptujski lük “, Ki je bila odobrena na evropski ravni leta 2011.

Dvodnevni simpozij od 20. do 23. junija 2017 ima znanstveni program z dodatno delavnico FAO o GAP za proizvodnjo v rastlinjakih na majhnih kmetijah v JVE s predstavitvijo novega priročnika, ki ga je FAO natisnil v letu 2017, srečanje ISHS in posebna seja o možnostih mreženja v prihodnosti. Znanstveni program zajema teme: Proizvodni sistemi in kakovost V&P, Ekološka proizvodnja in V&P, Kratke dobavne verige in drugi koncepti trženja V&P, Zaščiteno pridelovanje in GAP za proizvodnjo v rastlinjakih na majhnih kmetijah, Biotska raznovrstnost, Namakanje in vodno gospodarstvo, Genetski viri in reja , Krompir, varstvo rastlin, splošne in druge teme. 22. junija 2017 bo potekal stranski dogodek za pridelovalce zelenjave in krompirja, svetovalce, tehnične delavce in drugo strokovno javnost z naslovom »Nekaj pomembnih dejstev za izboljšanje proizvodnje zelenjave v rastlinjakih«. Pod okriljem FAO in MKGP bo deset uglednih strokovnjakov predstavilo najpomembnejše teme za uspešno proizvodnjo zelenjave v rastlinjakih s ciljem, da bi tudi slovenskim pridelovalcem in strokovnim javnim vpogledom v nove raziskave in priporočila za izboljšave. Zadnji dan je ekskurzija pridelovalcem, kjer se z različnimi proizvodnimi metodami (od biodinamične do integrirane, globalne GAP) in različnih trženjskih strategij (neposredna prodaja, CSA, izdelki zaščitenega porekla, vzpostavitev neformalnega sodelovanja in dobava velikih verig) predstavijo cilj je izmenjava idej in znanja med udeleženci in pridelovalci iz podravske regije. Upamo, da se boste lepo zabavali v Sloveniji in uživali v bivanju pri nas - ekipa s katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, zelenjave in okrasne rastline Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Martina Bavec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: martina.bavec@um.si.

Franc Bavec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: franc.bavec@um.si

Silva Grobelnik Mlakar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: silva.grobelnik@um.si.

Izdano

19.07.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-045-5 (PDF)

DOI (06)

10.18690/978-961-286-045-5

Date of first publication (11)

19.07.2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-044-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-045-5

Dimenzije

15cm x 21cm x 0,8cm

Kako citirati

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/235