XVI. International Conference on Logistics in Agriculture 2022: Conference Proceedings

Avtorji

Andrej Lisec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0003-2472-8752

Ključne besede:

logistika, kmetijstvo, digitalizacija, mednarodna posvetovanja, zborniki

Kratka vsebina

16. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu 2022: Konferenčni zbornik. 16. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, ki jo organizira Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Občina Sevnica, Zadružna zveza Slovenije, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Vimal Akademija. Konferenca se je odvijala v sodelovanju z  Fakultete elektrotehnike i računarstva in Institutom ‘Mihajlo Pupin’, Univerze v Beogradu. Letošnja osrednja tema je ‘Digitalizacija logistike v kmetijstvu’. Konferenca je postala tradicionalna in posveča pozornost na različne poglede na logistiko v povezavi s kmetijstvom.

Biografija avtorja

Andrej Lisec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Andrej Lisec je izredni profesor na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Področje raziskovanja obsega logistiko, povratno logistiko in trajnost. Sodeloval je pri usklajevanju in izvajanju več mednarodnih in nacionalnih projektov, osredotočenih na trajnost, zmanjšanju logističnih stroškov in onesnaževanje okolja. Bil je član strokovne skupine s strani Evropske komisije na področju pametnega, zelenega in integriranega transporta za državo članico H2020 in v skupini strokovnjakov za strateške raziskave in inovacije na področju prometa (STRIA). Ima številne mednarodne izkušnje in je študiral in delal na institucijah zunaj Slovenije. Predaval je na zagrebški univerzi na Hrvaškem, na Univerzi v Edinburgu Napier, Škotska, Velika Britanija, Szechenyi lstvan Univerzi na Madžarskem, Tehnični univerzi Gheorghe Asachi v lasiju v Romuniji, na Univerzi v Cartageni v Španiji, na Univerzi Akdeniz, Ayse Sak School of Applied Sciences v Antaliji, Turčija, na Univerzi Akureyri na Islandiji, na Visoki šoli za tehnologije in oblikovanje v Litvi, na Fakulteti tehničnih znanosti v Novem Sadu in Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Beogradu, Srbija, na Philips Collegu na Cipru, na Univerzi na Madeiri, Portugalska, na Inštitutu za geografijo v Wi.irzburgu, Nemčija, na Univerzi v Palermu, Italija, na Malmo Univerzi, na Oddelku za urbane študije, na Švedskem in na Univerzi v Reimsu v Franciji. študiral je na Univerzi Viadrina v Nemčiji. Sodeluje z različnimi mednarodnimi partnerji, vključno z akademskimi krogi in podjetji. Organiziral je največjo logistično konferenco na svetu ISL 2017, kjer je sodelovalo več kot 120 raziskovalcev in profesorjev iz celega sveta. Tesno je sodeloval s konferenco o prometu in raziskave v Podonavju. Je organizator vsakoletne konference Logistika v kmetijstvu. Bil je koordinator projekta Complete - "Ustanovitev centrov za razvoj kompetenc in zaposljivosti" v Erasmus + za Slovenijo in bil je koordinator bilateralnega projekta s Univerzo Szechenyi lstvan, Madžarska, zelene in vitke strategije v avtomobilski industriji z vstopom v 4. industrijsko revolucijo.

Celje, Slovenija. E-pošta: andrej.lisec@um.si

Prenosi

Izdano

November 9, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-663-1

COBISS.SI ID (00)

128566531

Date of first publication (11)

2022-11-09

Kako citirati

(Ed.). (2022). XVI. International Conference on Logistics in Agriculture 2022: Conference Proceedings. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fl.1.2022