Untapped entrepreneurial potential: GEM Slovenia 2018, Executive Summary

Avtorji

Miroslav Rebernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karin Širec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170

Ključne besede:

globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška dejavnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekositem

Kratka vsebina

Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018, povzetek. Leta 2018 je največja svetovna raziskava podjetništva Globalni podjetniški monitor – GEM zaključila svoj 20. cikel. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Karin Širec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Prenosi

Izdano

28.05.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-267-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-267-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

28.05.2019

Kako citirati

(Ed.). (2019). Untapped entrepreneurial potential: GEM Slovenia 2018, Executive Summary: Vol. GEM 2018. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/410