Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik) / 26. posvet Medicina, pravo in družba, (23.-24. marec 2017, Maribor, Slovenija)

Avtorji

Suzana Kraljić (ur.) (ed)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4438-6457
Jelka Reberšek Gorišek (ur.) (ed)
Alma Mater Europaea
Vesna Rijavec (ur.) (ed)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351

Kratka vsebina

Varnost predstavlja danes ključni dejavnik pri zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove so zaradi tega postavile zagotavljanje varnosti pacienta, a tudi zdravstvenih delavcev, kot glavni oziroma prioritetni cilj njihovega delovanja. Pojem varnosti je večplasten, interdisciplinaren (npr. povezuje pravo in medicino) in ima lahko za pacienta, zdravstvene delavce in ne nazadnje za celoten zdravstveni sistem kakor tudi družbo kratkoročne in tudi dolgoročne posledice. Zagotavljanje varnosti pa že dolgo nima zgolj nacionalnega pridiha, ampak je dobilo tudi čezmejne in mednarodne razsežnosti, saj živimo v času velikih mobilnosti ljudi ter velikega pretoka informacij, storitev in blaga. Zato je izrednega pomena, da se zagotovi varnost pacientov in zdravstvenih delavcev z vidika različnih dejavnikov. Da bi to dosegli, je treba stremeti k nenehnemu k izpopolnjevanju in nadgrajevanju obstoječih ključnih dejavnikov ter pri tem vključevati vse pomembne deležnike v zdravstvu in po potrebi tudi širše. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Jelka Reberšek Gorišek (ur.), Alma Mater Europaea

Maribor, Slovenija. E-pošta: jelkarebersekgorisek@gmail.com.

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si.

Naslovnica za Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik) / 26. posvet Medicina, pravo in družba, (23.-24. marec 2017, Maribor, Slovenija)
Izdano
2017-03-21

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13
978-961-286-021-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-03-21
Dimenzije
17cm x 23cm x 3cm