Testing of Textile Materials: Laboratory Work

Avtorji

Tatjana Kreže
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

preskuševalne metode, vlakna, preja, tkanine, statistične veličine

Kratka vsebina

Preskušanje tekstilnih materialov: navodila za vaje. Vsebina študijskega gradiva »Preskušanje tekstilnih materialov: Navodila za vaje« je namenjena Erasmus študentom Univerze v Mariboru kot pomoč pri izvajanju laboratorijskih vaj iz področja preskušanja tekstilnih materialov. Področje tekstilnih preiskav je zelo obširno, od ugotavljanja strukturnih značilnosti vlaken, fizikalno-kemičnih lastnosti vlaken, mehanskih, termičnih, električnih lastnosti vlaken do obnašanja tekstilnih materialov proti zunanjim vplivom itd. V zbranem gradivu smo se omejili le na del ugotavljanja fizikalnih lastnosti tekstilnih materialov kot so npr.: določanje dimenzijskih značilnosti, mehanskih lastnosti, strukturnih značilnosti in ugotavljanje uporabnih lastnosti tekstilnih materialov. V okviru preskušanja tekstilnih materialov so v posameznih poglavjih preskušanja vlaken, preskušanja prej in preskušanja ploskih tekstilij, opisane metode oz. principi merjenja posameznih veličin. Kot nujno potrebni pripomoček za poznavanje in izvajanje preskuševalnih metod so ustrezni veljavni standardi, saj le ti podajajo veliko podrobnosti, ki jih pripravljeno študijsko gradivo ne vsebuje, predvsem pa se standardi neprestano posodabljajo (SIST, ISO, EN...).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tatjana Kreže, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tatjana.kreze@um.si.

Izdano

13.08.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-294-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-294-7

Date of first publication (11)

13.08.2019

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,4cm

Kako citirati

Testing of Textile Materials: Laboratory Work. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/429