Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik

Avtorji

Majda Schmidt Krajnc (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Danijela Rus Kolar (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Eva Kranjec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

inkluzija, inkluzivni pedagog, dodatna strokovna pomoč, prilagajanje, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami

Kratka vsebina

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je v mesecu septembru 2017 potekala 1. mednarodna znanstvena konferenca VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, ki jo je organiziral Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM v partnerskem sodelovanju z Visoko šolo za vzgojitelje in poslovne informatike Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji ter revijo Educa. Vodilna tema konference je bila implementacija inkluzije v neposredni vzgojno-izobraževalni proces in prikaz dela inkluzivnega pedagoga ter drugih strokovnjakov v procesih šole z namenom uveljavljanja področja. V pričujoči znanstveni monografiji je predstavljenih 25 recenziranih izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov, ki poglobljeno obravnavajo pet vsebinskih sklopov: koncept inkluzije, vlogo in mesto inkluzivnega pedagoga, uresničevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči in individualiziranih programov, izvedbo poučevanja ter prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa različnim skupinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prispevki v monografiji so raznoliki, informativno bogati, avtorji in avtorice ponujajo različne poglede in primere uveljavljanja domačih in tujih inkluzivnih praks, povezanost strokovnega in praktičnega znanja podprtega z empiričnim raziskovanjem ter razmišljanja in nove ideje o inkluziji na področju vzgoje in izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Schmidt Krajnc (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.schmidt@um.si.

Danijela Rus Kolar (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: danijela.rus@um.si.

Eva Kranjec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.kranjec@um.si.

Prenosi

Izdano

29.05.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-161-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-161-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.05.2018

Kako citirati

Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/337