Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik

Avtorji

Majda Schmidt Krajnc (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Danijela Rus Kolar (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Eva Kranjec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Kratka vsebina

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je v mesecu septembru 2017 potekala 1. mednarodna znanstvena konferenca VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, ki jo je organiziral Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM v partnerskem sodelovanju z Visoko šolo za vzgojitelje in poslovne informatike Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji ter revijo Educa. Vodilna tema konference je bila implementacija inkluzije v neposredni vzgojno-izobraževalni proces in prikaz dela inkluzivnega pedagoga ter drugih strokovnjakov v procesih šole z namenom uveljavljanja področja. V pričujoči znanstveni monografiji je predstavljenih 25 recenziranih izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov, ki poglobljeno obravnavajo pet vsebinskih sklopov: koncept inkluzije, vlogo in mesto inkluzivnega pedagoga, uresničevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči in individualiziranih programov, izvedbo poučevanja ter prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa različnim skupinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prispevki v monografiji so raznoliki, informativno bogati, avtorji in avtorice ponujajo različne poglede in primere uveljavljanja domačih in tujih inkluzivnih praks, povezanost strokovnega in praktičnega znanja podprtega z empiričnim raziskovanjem ter razmišljanja in nove ideje o inkluziji na področju vzgoje in izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Majda Schmidt Krajnc (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.schmidt@um.si.

Danijela Rus Kolar (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: danijela.rus@um.si.

Eva Kranjec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.kranjec@um.si.

Naslovnica za Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik
Izdano
2018-05-29

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-161-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-05-29