Tables, Formulas and Exercises with Key for Biometrics

Avtorji

Tadeja Kraner Šumenjak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0002-0415-5160
Vilma Sem
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

biometrika, statistične tabele, vaje, statistični obrazci

Kratka vsebina

Tabele, formule in vaje s ključem za predmet Biometrika. Publikacija vsebuje nekatera gradiva, ki jih uporabljamo pri predmetu Biometrika,  na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V zadnjih nekaj letih je prišlo na študij na Univerzo v Mariboru mnogo tujih študentov.  Nekateri izmed njih so izbrali Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede.  Ker tuji  študenti ne morejo slediti predavanjem v slovenskem jeziku, smo organizirali predavanja v angleščini. Zaradi pomanjkanja  učnega gradiva, ki bi obravnavalo osnove statistike z reševanjem realnih kmetijskih problemov z uporabo statističnega programa SPSS v angleščini, smo se odločili, da prevedemo in objavimo ta gradiva in jih naredimo bolj dostopna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tadeja Kraner Šumenjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: tadeja.kraner@um.si.

Vilma Sem, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: vilma.sem@um.si.

Prenosi

Izdano

08.06.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-166-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-166-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

08.06.2018

Kako citirati

Tables, Formulas and Exercises with Key for Biometrics. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/336