Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

čitalnica pri Mali Nedelji, čitalniško gibanje, slovenski jezik, literarna zgodovina, kulturna zgodovina, zgodovina

Kratka vsebina

Monografija predstavlja ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji (1. april 1871). Zanjo je zaslužen narodni buditelj Anton Božič, ki je bil že med organizatorji malonedeljske Bèsede (1867), udeležil pa se je (in bil član pripravljalnega odbora) tudi prvega tabora na slovenskih tleh v Ljutomeru (9. 8. 1868) ‒ pri ustanovitvi so sodelovali tudi izobraženci in Božičevi sokrajani od Male Nedelje,  npr.  duhovnik Franc Zmazek, Anton Strajnšak, Radoslav Razlag in Alojzij Gregorič, ki je kot dijak že leta 1864 želel ustanoviti knjižnico pri Mali Nedelji. Prostor za čitalnico je brezplačno dal v najem Anton Strajnšak, kmet iz Bučkovcev. Monografija  je osredinjena na ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji, čitalniško gibanje v Prlekiji, na kulturnopolitično zgodovino časa in znamenite Prleke, ki so v drugi polovici 19. stoletja delovali narodnoprebudno in državotvorno ter postavljali materinščino na  barikade slovenstva. Gre za predstavitev čitalniškega gibanja v Prlekiji v okviru slovenske zgodovine, jezika (novoslovenščina in njena državotvorna vloga), literature (npr. narodnoprebudno obdobje prleške književnosti), pedagogike (čitalnice in njihova vloga v učnem programu zgodovine) ter  v publicistiki in na  gledališkem področju. Avtorji razprav so Blanka Bošnjak, Anton Božič, Franc Čuš, Stane Granda, Nina Horvat, Jernej Jakelj, Marko Jesenšek, Stanislav Kocutar, Diana Košir, Dragan Potočnik, Miran Puconja in Vlasta Stavbar.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Marko Jesenšek je redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; med letoma  2003 in 2006  je bil prorektor za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in  med letoma 2015‒2018 prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru;  bil je pobudnik za ustanovitev Filozofske fakultete v Mariboru in njen prvi dekan (2006–2015); od 1. junija 2017 je bil sprejet v SAZU, od 1. oktobra 2021 je tajnik razreda za filološke in literarne vede SAZU.  Ukvarja se z zgodovino slovenskega jezika in z jezikovno politiko ter jezikovnim načrtovanjem. Njegova bibliografija obsega 798 enot (september 2021), med njimi 10 samostojnih znanstvenih monografij in 2 v soavtorstvu; organiziral je 51 domačih in mednarodnih konferenc.  Za znanstveno in raziskovalno delo je dobil leta 2009 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Izdano

15.03.2022

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 EUR

Mehka vezava 17,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-578-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.03.2022

Dimenzije

17cm x 23cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji (Vols. 146). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2022