Vodnikov katekizem: Kershanski navuk sa Illirske deshele vsét is Katehisma sa vſe zerkve Franzoskiga Zesarſtva

Avtorji

Irena Orel (ur.)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Martina Orožen (ur.)
Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Valentin Vodnik, slovenski jezik, katekizem, verouk, biblična hermenevtika, prevajanje, dvogovor, besedje, skladnja

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Vodnikov katekizem: Kershanski navuk sa Illirske deshele: vsét is Katehisma sa vse  zerkve Franzoskiga zesarstva se navezuje na raziskave in vrednotenje tega dela ob 200-letnici  rojstva Valentina Vodnika (1758–1819), zadnjega pomembnega  polihistorsko usmerjenega uresničevalca kulturno-jezikovnega razsvetljenskega programa pod Zoisovim  okriljem. Vsebuje faksimile veroučnega učbenika iz leta 1811, namenjenega za šole v slovenskem učnem  jeziku v kratkem obdobju Ilirskih provinc, ki ga poleg katekizma z vprašanji in odgovori, prirejenega po Napoleonovem katekizmu za rabo v vseh cerkvah francoskega cesarstva iz leta 1806,  razširja še na družbeni in kmetijski nauk, vendar je bil po dveh letih ob dveh izdajah prepovedan in zato po krivici zapostavljen. Po vsebinski plati, ki nosi pečat časa in njegovega krojilca cesarja Napoleona  Bonaparta, in po jezikovni ubeseditvi je edinstveno in svojevrstno delo, ki si zasluži predstavitev širši  strokovni javnosti, kot je zapisala M. Orožen (2019: 231): »Ubeseditev Keršanskega Navuka ob  francoskem izvirniku pomeni v danem času nov knjižni jezikovni dosežek. Vodnikov Keršanski Navuk tako v jezikovnonormativnem kot v ubeseditvenem pogledu pomeni znaten napredek pri oblikovanju kranjskoslovenskega obrednega knjižnega jezika«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Irena Orel (ur.), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.orel@ff.uni-lj.si

Martina Orožen (ur.)

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: martina_orozen@t-2.net

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Izdano

07.12.2020

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 23,00 €

Mehka vezava 23,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-410-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-410-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

07.12.2020

Dimenzije

23cm x 16cm x 1,5cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Vodnikov katekizem: Kershanski navuk sa Illirske deshele vsét is Katehisma sa vſe zerkve Franzoskiga Zesarſtva (Vols. 139). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/521