Avgust Pavel

Avtorji

Zinka Zorko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Miha Pauko (ur.)
Univerza v Mariboru

Kratka vsebina

Pričujoče delo vsestransko osvetljuje osebnost Avgusta Pavla in njegovo delo na številnih znanstvenih in strokovnih področjih. Muzeološko in etnološko delo, zbiranje predmetov, fotografij, opise odprtih ognjišč, lova na brinjevke, pridelovanja buč, ajde, prosa in lana ter inventarizacijo gradiva za Prekmursko muzejsko društvo predstavlja Marija Kozar Mukič. Jožef Smej se spominja Avgusta Pavla kot svojega učitelja slovenskega jezika v bogoslovju v Sombotelu in kot prevajalca slovenske lirike v madžarščino. Jezikoslovno delo Avgusta Pavla, zlasti delo Glasoslovje slovenskega narečja na Cankovi, analizo jezika najnovejšega prekmurskega slovstva in prizadevanja za slovnico prekmurščine analizira Marko Jesenšek, Tjaša Jakop pa natančno ocenjuje njegovo Glasoslovje. Razprava Zinke Zorko predstavlja današnjo oblikoslovno in leksikalno podobo cankovskega govora. Monografija pomembno prispeva k natančnejši osvetlitvi Pavlovega muzeološkega, etno­loškega, literarnega in jezikoslovnega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Avgust Pavel
Izdano
2003-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-16-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2003
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 1cm