Dajnkovo berilo

Avtorji

Bernard Rajh (izbral, uredil in napisal spremno besedo)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Objavljena Dajnkova besedila vodijo bralca po avtorjevih delih tako, da mu nudijo vpogled v njegovo obširno in bogato slovstveno ustvarjanje. V njem se Dajnko predstavlja kot suveren prevajalec zahtevnih svetopisemskih besedil, kot odličen oblikovalec samostojnih proznih fragmentov, kot sistematičen poljudno-strokovni učitelj in tudi kot verzihkat~r.  Iz izbranih besedil zlahka prepoznamo avtorjevo razsvetljensko videnje sveta, ki se kaže kot čudovita in urejena tvorba, nad katero vlada vsemogočna transcendenca. Človek se skuša podvreči tej urejenosti, s svojim razumom pa svet tudi prepoznava in razlaga; skladno z božjo voljo vanj celo posega. Na vsakem koraku se veseli življenja in njegove urejenosti. Svoj izvor v razsvetljenstvu ima tudi Dajnkov knjižno-jezikovni koncept, ki iz objavljenih del seva v vsem svojem jezikovnem bogastvu in lepoti. Sestavljalec berila v spremni besedi odkriva narečnost večine ravnin Dajnkovega knjižnega jezika, opozarja pa tudi na posebnosti, ki ta jezikovni sistem oddaljujejo od konkretnega govora in spreminjajo v povsem samostojno jezikovno tvorbo, prepoznavno po številni neologizmih in izdelanih vzorcih zloženih povedi. To je omogočilo ubeseditev tudi najbolj zahtevnih avtorjevih sporočanjskih namer.Do nedavna nepoznani in velikokrat tudi neobjektivno obravnavani Peter Dajnko je v tem delu neposredno in na avtentičen način predstavljen slovenski javnosti. Prepričani smo, da bo berilo tudi za poznavalce slovenistične literature prijetno presenečenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Dajnkovo berilo
Izdano
1999-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

COBISS.SI ID
Date of first publication
1998
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 1cm