Ugledati se v drugem: Slovenska književnost v medkulturnem kontekstu

Avtorji

Silvija Borovnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2236-5444

Ključne besede:

slovenska književnost, medkulturnost, večkulturnost, dvojezičnost, večjezičnost

Kratka vsebina

Monografija obsega enajst študij  na temo slovenske književnosti v srednjeevropskem večkulturnem in medkulturnem prostoru. Slovenci smo s svojo kulturno in literarno zgodovino del Srednje Evrope, kjer so nas oblikovale različne identitete, zaznamovane tudi z migracijami. Naš položaj je bil zaznamovan z drugostjo in  drugačnostjo, obenem pa smo drugost sprejemali tudi sami in se z njo oplajali. Različna slovenska literarna dela  pa so izražala stisko in razdvojenost zaradi velikih idejnih, ideoloških in političnih premikov v dvajsetem stoletju.

Monografija sledi spoznanjem novejše literarne vede, da v slovenskem prostoru ne moremo govoriti le o slovenski kulturi, temveč o kulturah na Slovenskem in da moramo v slovenskih literarnih zgodovinah upoštevati dela vseh tistih, ki so pri nas ustvarjali ali še ustvarjajo tudi v drugih jezikih. Obenem pa se dr. S. Borovnik zavzema za to, da je treba upoštevati tudi delo vseh tistih slovenskih pisateljev in pisateljic, ki so se iz Slovenije izselili, ali pa živijo v drugih državah kot pripadniki avtohtone slovenske narodne manjšine. Ta monografija je prispevek k medkulturni literarni zgodovini. V njej avtorica dokazuje, da enojezični in enonacionalni model književnosti ne obstaja in da je bil v preteklosti iz različnih, tudi ideoloških razlogov,  umetno narejen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Silvija Borovnik je redna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja zlasti s sodobno slovensko prozo in z dramatiko, s posebno pozornostjo se posveča literarnemu delu slovenskih književnic, pa tudi slovensko-avstrijskim/ nemškim in slovensko – poljskim literarnim stikom. Zanimajo jo problemi literarnega prevajanja in literatura avtorjev/-ic, ki odraža različne dvo- ali večkulturne stike. Objavila je več znanstvenih monografij oz. delov monografij, npr. Pišejo ženske drugače? ( 1995 ), Študije in drobiž ( 1998 ), Pripovedna proza v Slovenski književnosti III ( 2001, ur. J. Pogačnik ), Slovenska dramatika v drugi polovici dvajsetega stoletja ( 2005 ), Književne študije - o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji ( 2012 ) in Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti ( 2017 ). Izdala je antologijo avstrijske kratke proze Prekoračiti obzorje ( 1991 ), antologijo krajše proze slovenskih pisateljic Kliči me po imenu ( 2013 ) ter izbor iz krajše proze Prežihovega Voranca Dekle z mandolino ( 2011 ) s spremnimi študijami ter prevajala iz nemščine ( Peter Handke, Ingeborg Bachmann ). S predavanji je gostovala na univerzah v Avstriji, na Češkem, Finskem, Poljskem in v Nemčiji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Izdano

28.03.2022

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 17,00 EUR

Mehka vezava 17,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-579-5

COBISS.SI ID (00)

100453635

Date of first publication (11)

28.03.2022

Dimenzije

16cm x 23cm x 1.4cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-683-9

COBISS.SI ID (00)

133531907

Date of first publication (11)

14.12.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). Ugledati se v drugem: Slovenska književnost v medkulturnem kontekstu (Vols. 147). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.2.2022