Gradniki bralne pismenosti: Teoretična izhodišča

Avtorji

Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

gradniki bralne pismenosti, pismenost, slovenski jezik, metode, medpredmetno povezovanje

Kratka vsebina

Znanstvena monografija o gradnikih bralne pismenosti vsebuje 11 poglavij, v katerih je poglobljeno zajeto izhodišče posameznega gradnika. Razvijanje gradnikov je sistematično, saj so namenjeni vsem stopnjam izobraževanja od vrtca do konca srednješolskega obdobja, hkrati pa je njihov temeljni namen, da se pozornost za razvoj bralne pismenosti usmerja na vsa področja dejavnosti v vrtcu in na vse predmete v osnovni in srednji šoli. Posamezni gradnik se razvija kod del celote, vsi gradniki so povezani s cilji vseh predmetov/področij, razvijajo se procesno. Pomembno je, da se gradniki razvijajo integrirano in v skladu z zmožnostjo otrok, učencev in dijakov glede na njihov razvoj, predznanje, potrebe in posebnosti. Izhodišča se navezujejo na vseh devet gradnikov bralne pismenosti: govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na prebrano, kritično branje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Dragica Haramija je redna profesorica slovenske književnosti (mladinska književnost) na Univerzi v Mariboru. Predava na Pedagoški fakulteti (Oddelek za razredni pouk in Oddelek za predšolsko vzgojo) in na Filozofski fakulteti (Oddelek za slovanske jezike in književnosti) Univerze v Mariboru. Njeno temeljno področje raziskovanja je mladinska književnost: teorija žanrov v mladinski prozi in literarna zgodovina slovenske mladinske književnosti. Vodi in sodeluje v številnih projektih, povezanih s književnostjo in branjem.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si

Prenosi

Izdano

10.11.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-403-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-403-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.11.2020

Kako citirati

Gradniki bralne pismenosti: Teoretična izhodišča. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/515