Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše

Avtorji

Darja Pavlič
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija Darje Pavlič Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše je sestavljena iz dveh delov. Prvi, manj obsežni ima dve poglavji. Eno, ki je naslovljeno Funkcije podobja v poeziji, je metodološko, govori namreč predvsem o različnih funkcijah ? tematski, tekstni in stilni ? ki jih ima pesniško podobje v literarnem delu. Drugo, Stanje raziskav, prečesava ustrezno strokovno literaturo o podobah v lirskem opusu te trojice pesnikov. Drugi del je osrednji, interpretativni del raziskave. Avtorica po natančni analizi funkcij podobja ugotavlja, da so ti pesniki uporabljali podobne besedilne postopke, ki temo največkrat ali nakazujejo, svet literarnega dela je tedaj najpogosteje model za spoznavanje razpoloženj lirskega subjekta, ali pa šifrirajo, takrat so teme bolj racionalne, splošne in zabrisane. O tekstni funkciji podob meni, da je ta lahko dominantna ali integralna in sicer ne glede na temo pesmi, medtem ko je stilna funkcija od teme močno odvisna. Kadar podobe nakazujejo razpoloženje govorca, je njihova najbolj opazna lastnost patetičnost; pri splošnejših temah pa racionalnost po navadi prekrijejo druge, fantazijske, deskriptivne ali epične značilnosti. Za avtorico te razprave, ki se odlikuje po metodičnem raziskovanju in subtilnem razčlenjevanju poezije, je značilno odlično poznavanje raziskovalnega predmeta in široka razgledanost po ustrezni literaturi. Avtorica svojo temeljitost izkazuje tako pri analizi poezije kakor tudi pri ubesedovanju, ki je plod vsepričujoče diskurzivnosti, premišljenosti in dognanosti. Ne nazadnje pa je treba poudariti, da to znanstveno delo v slovenski literarni vedi ni le eno izmed redkih, ki se v takem obsegu ukvarjajo s pesniškim podobjem, ampak da je celo neke vrste novum, saj se kot prvo v celoti loteva njegovih mnogovrstnih funkcij v poeziji več naših pesnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše
Izdano
2003-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-13-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2003
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 1,6cm