Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti

Avtorji

Jožica Čeh Steger (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Simona Pulko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Melita Zemljak Jontes (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Ivan Cankar, slovenska književnost, medkulturnost, večjezičnost, literarni prevodi, diskurzi, kulturna politika

Kratka vsebina

V letu 2018 obeležujemo stoto obletnico smrti Ivana Cankarja. Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se velikanu slovenske in evropske književnosti ter vizionarnemu političnemu mislecu poklanjamo z znanstveno monografijo Ivan Cankar v medkulturnem prostoru, v kateri je zbranih šestintrideset razprav. Avtorji in avtorice prispevkov prihajajo s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, s primorske, z ljubljanske in novogoriške univerze, s Slovenke akademije znanosti in umetnosti kakor tudi iz Avstrije, Italije, Nemčije, Madžarske, Slovaške in Rusije. Posamezne razprave so napisane z različnih raziskovalnih vidikov in novejših teoretičnih izhodišč. Osrednji del monografije predstavljajo razprave, ki umeščajo slovenskega klasika v večjezični oziroma večkulturni prostor nekdanje podonavske monarhije kakor tudi v širši evropski in anglo-ameriški prostor. Razdeljene so v tri obsežnejše skupine. V prvo, najobsežnejšo skupino je umeščenih sedemindvajset medisciplinarnih, literarnozgodovinskih, kulturoloških in prevodoslovnih razprav, ki se glede na različne pristope in teme združujejo v štiri sklope: Cankar in različni diskurzi; Cankar, večjezičnost, medkulturnost in prevodi njegovih del; Cankar in njegovi literarni sodobniki; Recepcijske, interpretacijske, medbesedilne in medmedialne raziskave Cankarjevih del. V drugo skupino je uvrščenih pet jezikoslovnih razprav o Cankarjevih literarnih delih, štiri raziskave iz tretje skupine (Cankar v šoli) pa ugotavljajo pisateljevo mesto v osnovni in srednji šoli skozi čas. Meddisciplinarno zasnovana monografija Ivan Cankar v medkulturnem prostoru osvetljuje z novejših teoretskih izhodišč pisateljevo mesto v slovenskem nacionalnem in srednjeevropskem ter širšem medkulturnem prostoru. Obenem želi opozoriti na aktualnost in živost Cankarjevega literarnega opusa ter njegovih kulturno-političnih misli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jožica Čeh Steger (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: jozica.ceh@um.si

Simona Pulko (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.pulko@um.si.

Melita Zemljak Jontes (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: melita.zemljak@um.si.

Izdano

07.11.2018

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-206-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-206-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

07.11.2018

Dimenzije

16cm x 16cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti: Vol. ZORA 126. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/362