Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "... ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen." (Jes 45, 4)

Avtorji

Borut Holcman (ur.)
Universität Maribor, Rechtswissenschaftliche Fakultät
https://orcid.org/0000-0002-6193-9025
Markus Steppan (ur.)
Universität Graz, Instituts für Rechtswissenschaftliche Grundlagen

Kratka vsebina

Častni zapisi za 75. rojstni dan Gernota Kocherja "... poklical sem te po imenu in ti dal častna imena." (Isa 45, 4). Z vsebino, ki temelji na akademski tradiciji in akademskem zavedanju, ta puiblikacija časti znanstvenika, ki je dobro znan daleč zunaj meja Avstrije. Zbirka je priča o edinstvenem prijateljskem in kolegialnem odnosu do Gernota Kocherja, prispevki so napisali priznan znanstveniki iz petih evropskih držav - Nemčije, Madžarske, Švice, Slovenije in Avstrije. In to niso samo njegovi kolegi in znanstveniki, ki so sodelovali z njim; mnogi od njih so bili njegovi študentje, ki niso samo čutili njegove znanstvene širine, temveč so imeli tudi občutek njegove očetovske bližine. Žal nekateri njegovi sodelavci niso mogli sodelovati v tem liber amicorumu iz razumljivih razlogov, zato so urednika prosili, naj v njihovem imenu zaželi jubilantu vse najboljše. Rdeča nit publikacije ustreza širokemu obsegu znanstvenih dejavnosti jubilanta; teme segajo od ikonografije do zasebnega in kazenskega prava ter kanonskega prava.

Festschrift for Gernot Kocher's 75th birthday "... I called you by your name and gave you honorary names." (Isa 45, 4). This volume, with its content based on academic tradition and academic awareness, is intended to honor a scientist who is well known far beyond the borders of Austria. The volume is a testimony to the unique friendly and collegial relationship with him and its contributions originate from acknowledged scientists from five European countries – Germany, Hungary, Switzerland, Slovenia, and Austria. And these are not just colleagues, scientists, who have worked together with him; many of them were his students, who had not only felt his scientific breadth, but also had the opportunity to feel his paternal closeness. Unfortunately, some of his colleagues were not able to participate in this liber amicorum for the reasons well comprehensible, so they asked the editor to wish the Jubilee all the best on their behalf. The given general topic corresponds to the wide range of scientific activities of the Jubilee; the topics range from iconography to private and criminal law and to canon law.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Borut Holcman (ur.), Universität Maribor, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.holcman@um.si.

Markus Steppan (ur.), Universität Graz, Instituts für Rechtswissenschaftliche Grundlagen

Gradec, Avstrija. E-pošta: markus.steppan@uni-graz.at.

Naslovnica za Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "... ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen." (Jes 45, 4)
Izdano
2017-03-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-015-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2017-03-07
Dimenzije
17cm x 23cm x 5cm