Germanistik in Maribor = Germanistika v Mariboru: Tradition und Perspektiven = tradicija in perspektive

Avtorji

Vida Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5690-6640

Ključne besede:

Univerza v Mariboru, germanistični študijski programi, germanistično jezikoslovje, germanistična literarna veda, idaktika nemščine kot tujega jezika

Kratka vsebina

V letu 2015 je Oddelek za germanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru praznoval 50-letnico delovanja. 16. aprila 2015 smo obletnico obeležili s praznično prireditvijo, na kateri so učitelji in študenti Oddelka ter vabljeni gostje predstavili raznolike poglede na germanistiko kot akademsko in znanstveno disciplino v sodobnem času in prostoru ter razmišljali o zgodovini, sedanjosti in prihodnosti učenja in poučevanja nemščine kot tujega jezika. Ob slavnostni priložnosti smo poleg tega pripravili pregledno razstavo o zgodovini in tematski raznolikosti germanističnega raziskovanja na Univerzi v Mariboru in organizirali mednarodno poletno šolo za študente germanistike, ki je pod nazivom Alltag regional potekala med 29. junijem in 10. julijem 2015. Častitljivemu jubileju mariborske germanistike je posvečena tudi pričujoča monografija. Prinaša razmislek o germanistiki včeraj, danes in jutri, o teoriji in praksi univerzitetnih germanistik izven nemškega govornega prostora, vsebuje pa tudi znanstvene prispevke z različnih področij germanističnega jezikoslovja, germanistične literarne vede in didaktike nemščine kot tujega jezika. Avtorice in avtorji prispevkov so člani Oddelka za germanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, študenti ter kolegice in kolegi iz tujine. Monografija je razdeljena na dva dela. Prvi del poleg kritično-analitičnega pogleda na bolonjsko prenovljene germanistične študijske programe in položaj germanistike v univerzitetnem izobraževanju in poučevanju vsebuje šest prispevkov, v katerih avtorji in avtorice govorijo o evropski tradiciji in prihodnjih perspektivah, poročajo o študentskih izkušnjah s študijem germanistike in razmišljajo o smislu, smotrih in vpetosti germanističnih študijskih programov v vsakokratno okolje. V drugem delu monografija prinaša znanstvene prispevke z različnih področij aktualnega germanističnega raziskovanja. Besedila so urejena po abecedi imen avtoric in avtorjev, obravnavajo slovaropisna, metodično-didaktična, stilistična, paremiološka, sociolingvistična, morfološka in besedotvorna vprašanja nemškega jezika, analitično predstavijo izbrana nemška literarna besedila in sedanjo visokošolsko politiko. Jubilejna monografija nudi vpogled v raznoliko in spremenljivo 50-letno zgodovino mariborske germanistike in priča o vsebinski širini sodobnega raziskovanja nemškega jezika in literature na Univerzi v Mariboru in drugod.

Biografija avtorja

Vida Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: vida.jesensek@um.si.

Prenosi

Izdano

March 31, 2017

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 19,00€

Mehka vezava 19,00€

ISBN-13 (15)

978-961-286-019-6

COBISS.SI ID (00)

91216897

Date of first publication (11)

2017-03-31

Dimenzije

17cm x 23cm x 2,2cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978‑961‑286‑810‑9

COBISS.SI ID (00)

177421315

Date of first publication (11)

2023-12-21

Kako citirati

(Ed.). (2017). Germanistik in Maribor = Germanistika v Mariboru: Tradition und Perspektiven = tradicija in perspektive: Vol. ZORA 121. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978‑961‑286‑019‑6