Okkasionalismen: ein Beitrag zur Lexikologie des Deutschen

Avtorji

Vida Jesenšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5690-6640

Kratka vsebina

Okazionalizmi : prispevek k leksikologiji nemščine. Raba jezika je danes bolj kot kdajkoli prej usmerjena k učinkom, še posebej pa to velja za jezik v medijih, politiki in oglaševanju. Tu so priložnostne besede pokazateljice stalnih jezikovnih sprememb znotraj dialektičnih odnosov med stabilnostjo in spremenljivostjo jezikovnega sistema, hkrati pa izkazujejo govorčevo inovativnost in ustvarjalnost pri jezikovni rabi. Avtorica v knjigi, ki je pred nami, sega na področje besedoslovja predvsem na mestih, kjer teoretično osvetljuje okazionalizem kot enkratno besedo in kjer ga razmejuje od sorodnega besedoslovnega pojava, od neologizma. Sicer pa jedro raziskave tvorijo besediloslovni in pragmalingvistični sklopi vprašanj o tvorbi, rabi in funkcijah priložnostnih besed, ki jih govorci uporabijo v opazovani časopisni hesedilni vrsti komentar.  
Okazionalizmom avtorica načeloma pripisuje tri sporočanjske vloge oziroma učinke: obvezno poimenovalno vlogo, besedilno vlogo, ki prispeva k sovisnosti le-tega in pragmatično-stilistične učinke, ki zaznamujejo besedilo. Raziskava metodološko temelji na pragmatično in sporočanjsko usmerjenem jezikoslovju, ki tvorbo in razumevanje besedil razlaga s pomočjo teorije govornih dejanj. Pričujoče delo germanistke izven nemškega govornega področja obvezujoče prispeva k raziskavam učinkovite rabe nemškega jezika, zato je zanimiva tako za jezikoslovce kot tudi za publiciste, pisce reklamnih besedil in sociologe.
 
Siegfrid Heusinger

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Okkasionalismen: ein Beitrag zur Lexikologie des Deutschen
Izdano
1999-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-90073-4-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
1999
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 1cm