Lev Rogi najde srečo / Rogi the Lion Finds Happines / Rogi der Löwe findet Glück

Avtorji

Igor Plohl
Osnovna šola Bojana Ilicha

Kratka vsebina

Od 15. 2. 2019 do 14. 6. 2019 je pod vodstvom izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert (Oddelek za prevodoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) potekal projekt Poslušam in tipam (PiT). Študentke in študent različnih študijskih programov s FF, PeF in FERI UM so na osnovi objavljenega besedila mag. Igorja Plohla Lev Rogi najde srečo (Založba Pivec) izdelali unikatne tipanke v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter ustrezne zvočne posnetke kot priloge. Pedagoške mentorice v projektu so bile tudi doc. dr. Jerneja Herzog (PeF UM), doc. dr. Aksinja Kermauner (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem) in red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec (FERI UM). Strokovni sodelavki, predstavnici partnerjev v projektu, sta bili Zala Stanonik (Založba Pivec) in Darinka Lozinšek (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije). Študentke in študent: Leona Nikolaš, Saša Ul, Agnes Kojc (medjezikovne študije), Sarah Jerebic (slovenski jezik in književnost), Urška Lešnjak, Sara Cetl (likovna pedagogika), Tina Janžekovič, Andrejka Pek, (predšolska vzgoja), Sara Zmrzlak, Klemen Polanec (medijske komunikacije). Tipanke so izšle pri Univerzitetni založbi in bile prvič predstavljene javnosti v Univerzitetni knjižnici v okviru Zasedanj s knjigami.

Delo je nastalo v okviru projekta Poslušam in tipam, ki je je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Igor Plohl, Osnovna šola Bojana Ilicha

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.plohl@guest.arnes.si.

Igor Plohl je rojen 10. marca 1979 na Ptuju. Obiskoval je Osnovno šolo Velika Nedelja in kasneje šolanje nadaljeval na Gimnaziji Ptuj. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je diplomiral iz geografije in sociologije. Danes dela kot prof. geografije in sociologije v Bolnišnični šoli, ki je podružnična šola Osnovne šole Bojana Ilicha in deluje na Kliničnem oddelku za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V letu 2014 je na Filozofski fakulteti Maribor pridobil naziv magister znanosti (geografija - področje izobraževanja). Junija 2008 si je pri padcu z lestve poškodoval hrbtenico in postal paraplegik. Po resničnih dogodkih je tako nastala prva kratka sodobna pravljica Rogi ...

Več

Naslovnica za Lev Rogi najde srečo / Rogi the Lion Finds Happines / Rogi der Löwe findet Glück
Izdano
2019-11-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (slv)

E-knjiga (slv)
Date of first publication
2019-11-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (ang)

E-knjiga (ang)
Date of first publication
2019-11-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (nem)

E-knjiga (nem)
Date of first publication
2019-11-25

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Zvočna knjiga (slv)

Zvočna knjiga (slv)
Date of first publication
2019-11-26

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Zvočna knjiga (ang)

Zvočna knjiga (ang)
Date of first publication
2019-11-26

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Zvočna knjiga (nem)

Zvočna knjiga (nem)
Date of first publication
2019-11-26