Zbornik povzetkov / 20. dnevi varstvoslovja, Dolenjske Toplice

Avtorji

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Bernarda Tominc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, varnost v lokalnih skupnostih, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija, radikalizacija, detektivska dejavnost

Kratka vsebina

Spreminjajoče se politično-varnostno okolje prinaša vedno nove izzive zagotavljanju varnosti sodobne družbe, kar odražajo tudi prispevki 20. konference Dnevi varstvoslovja, ki prinašajo strokovni in znanstve-ni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz in povzetki prispevkov štirinajstih tematskih sekcij o problematiki ponarejenih zdra-vil, policijski dejavnosti v ruralnem okolju, pluralizaciji policijske dejavnosti, različnih oblikah nasilja in njegovih posledicah za žrtve, kaznivih dejanjih, preprečevanju in prepoznavanju radikalizacije, temeljnih pravicah v policijskih postopkih, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kriminalistični in varstvo-slovni terminologiji, vprašanjih in izzivih na področju kriminalistike in kriminologije, policijskem mana-gementu ter etiki in integriteti v policiji, informacijski varnosti, varnosti socialnih omrežij, detektivski dejavnosti, izvajanju kazenskih sankcij in alternativnih kaznih, sodobnih tehnologijah pri zagotavljanju varnosti, varstvu osebnih podatkov in drugih aktualnih varnostnih izzivih sodobne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si.

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubjana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si.

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si

Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si.

Bernarda Tominc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bernarda.tominc@fvv.uni-mb.si.

Prenosi

Izdano

07.06.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-281-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-281-7

COBISS.SI ID (00)

96826369

Date of first publication (11)

07.06.2019

Kako citirati

(Ed.). (2019). Zbornik povzetkov / 20. dnevi varstvoslovja, Dolenjske Toplice: Vol. DV 20. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/419