24. Dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023: Zbornik povzetkov

Avtorji

Maja Modic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Igor Areh (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-5410-9907
Benjamin Flander (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-2738-1590
Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija

Kratka vsebina

Prispevki 24. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz in oseminštirideset povzetkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, pritožbenih postopkov, varnosti v lokalnih skupnostih, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, nasilja, detektivske dejavnosti, izvrševanja kazenskih sankcij, kibernetske varnosti, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@um.si

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@um.si

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@um.si

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tinkara.pavsic@um.si

Prenosi

Izdano

02.06.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-747-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.06.2023

Kako citirati

(Ed.). (2023). 24. Dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023: Zbornik povzetkov (Vols. 2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.4.2023