24. Dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023: Zbornik povzetkov

Avtorji

Maja Modic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Igor Areh (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-5410-9907
Benjamin Flander (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-2738-1590
Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija

Kratka vsebina

Prispevki 24. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz in oseminštirideset povzetkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, pritožbenih postopkov, varnosti v lokalnih skupnostih, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, nasilja, detektivske dejavnosti, izvrševanja kazenskih sankcij, kibernetske varnosti, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@um.si

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@um.si

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@um.si

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tinkara.pavsic@um.si

Prenosi

Izdano

June 2, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-747-8

COBISS.SI ID (00)

154008067

Date of first publication (11)

2023-06-02

Kako citirati

(Ed.). (2023). 24. Dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023: Zbornik povzetkov (Vols. 2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.4.2023