Transnacionalna kriminaliteta: Študijsko gradivo

Avtorji

Bojan Dobovšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-4165-8194

Kratka vsebina

Publikacija Transnacionalna kriminaliteta oriše sodobne oblike kriminalitete v luči hibridnih ogrožanj. Analizirane so najpomembnejše organizirane kriminalne skupine v svetu začenši z Mafijo do Triad in Jakuz. V nadaljevanju sledi prikaz temeljnih dejavnosti teh skupin od problematike trgovine z drogo in orožjem, do igralništva in pranja denarja. Poseben poudarek je dan razvoju kibernetske organizirane kriminalitete in zlorabam v finančnem svetu. Pri tem se izpostavi prehod kriminalnih združb v gospodarstvo in vplivu na politiko. Za jasnejši vpogled v problematiko so podrobneje opredeljena in analizirana področja trgovine z ljudmi, kriminalitete v zvezi z umetninami in stanje na Zahodnem Balkanu ter v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Bojan Dobovšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Profesor dr. Bojan Dobovšek, habilitiran za področje kriminologije na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru. Bil je sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področij organizirane kriminalitete, finančne kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Po dosežkih v stroki je spoznal, da se naslednje spremembe v družbi lahko doseže le v politiki. V pralamentu je bil poslanec in vodja skupine Nepovezanih poslancev in je predsednik stranke Dobra država.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bojan.dobovsek@fvv.uni-mb.si

Naslovnica za Transnacionalna kriminaliteta: Študijsko gradivo
Izdano
2020-08-27

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-370-8
COBISS.SI ID
Last reprint date
2020-08-27
Date of first publication
2. izdaja/edition, 2013
Dimenzije
18,5cm x 25,5cm x 1cm