Zbornik povzetkov / 19. dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018

Avtorji

Maja Modic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Kaja Prislan (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-8474-7122
Igor Areh (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-5410-9907
Benjamin Flander (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

Dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, varnost v prometu, korporativna varnost, detektivska dejavnost, policijska dejavnost, kazensko pravosodje, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost

Kratka vsebina

Na 19. Dnevih varstvoslovja, nacionalni konferenci s področja varnosti, letos sledimo aktualni osrednji tematiki – izzivom zagotavljanja varnosti v prometu. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz, povzetki prispevkov enajstih tematskih sekcij in povzetki prispevkov 2. Slovenskih dnevov detektivske dejavnosti. Prispevki odpirajo obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. V program in zbornik 19. Dnevov varstvoslovja smo poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov uvrstili nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne: izzivi zagotavljanja varnosti v prometu, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v slovenskem morju in na obali, prepoznavanje in preprečevanje radikalizacije, policijsko pridržanje, korporativna varnost v kompleksnih sistemih ter aktualna vprašanja in izzivi na področju policijske dejavnosti, kriminalistike, informacijske varnosti, zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si.

Kaja Prislan (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: kaja.prislan@fvv.uni-mb.si.

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si.

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si.

Prenosi

Izdano

04.06.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-168-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-168-1

COBISS.SI ID (00)

94650625

Date of first publication (11)

04.06.2018

Kako citirati

(Ed.). (2018). Zbornik povzetkov / 19. dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018: Vol. DV 19. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/339