23. Dnevi varstvoslovja, Laško, 8. in 9. junij 2022 : Zbornik povzetkov

Avtorji

Maja Modic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Benjamin Flander (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Branko Lobnikar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-6121-0907
Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

Dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija

Kratka vsebina

Prispevki 23. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki dveh plenarnih predavanj, dveh okroglih miz in štiriinštiridesetih povzetkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik nasilja v družini, policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, varnosti v lokalnih skupnostih, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, pritožbenih postopkov, detektivske dejavnosti, izvrševanja kazenskih sankcij, kibernetske varnosti, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@um.si

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@um.si

Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: branko.lobnikar@um.si

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tinkara.pavsic@um.si

Prenosi

Izdano

01.06.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-603-7

COBISS.SI ID (00)

107895811

Date of first publication (11)

01.06.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). 23. Dnevi varstvoslovja, Laško, 8. in 9. junij 2022 : Zbornik povzetkov (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.2.2022