Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji

Avtorji

Miha Dvojmoč (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

zasebna varnost, javno naročanje, naročniki, ponudniki, merila naročanja

Kratka vsebina

Smernice v obliki priročnika vključujejo znanja s širšega področja zagotavljanja varnosti, kot so zasebno varovanje, korporativna varnost in pravo javnega naročanja. Publikacija naročnike usmerja k lažjemu in pravilnejšemu izboru ponudnika zasebnovarnostnih storitev, temelji pa na analizi urejenosti področja zasebnega varovanja v kar 32 evropskih državah, na analizi značilnosti delovanja zasebnega varovanja v Sloveniji in na analizi javnega naročanja v Sloveniji. Med drugim priročnik še posebej opozarja na pomen kakovosti zasebnovarnostnih storitev, meril za izbiro ponudnika in primernega razmerja med kakovostjo ter ceno ponujenih storitev na trgu. Vključena so možna merila za naročanje oziroma izbor storitev zasebnega varovanja za različne sektorje (trgovino, javno upravo, industrijo, finančni sektor in fizične osebe – varovanje hiše), ki so pripravljeni specifično za slovenske razmere in so presek teoretičnega razmišljanja ter predlogov in izkušenj strokovnjakov iz gospodarske dejavnosti, na katero se nanašajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Miha Dvojmoč (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: miha.dvojmoc@fvv.uni-mb.si.

Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktor pravnih znanosti, zaposlen kot docent za varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM. Pedagoško deluje na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih s poudarkom na zasebnem varovanju, detektivski dejavnosti in korporativni varnosti. Doc. dr. Miha Dvojmoč je raziskovalno dejaven predvsem na področju zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in nedržavnih javnih nadzorstvenih institucij – npr. občinskega redarstva. Hkrati je predsednik Detektivske zbornice RS, kot strokovnjak, ki je dolgo deloval v gospodarstvu in javni upravi, pa odlično pozna tudi področje zasebnega varovanja, občinskih redarstev in notranjih zadev. Deluje v okviru Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede.

Prenosi

Izdano

12.11.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-316-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-316-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

12.11.2019

Kako citirati

Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/445