Ekološka kriminaliteta in ekološka kriminologija: Praktikum

Avtorji

Katja Eman
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-1519-822X

Ključne besede:

ekološka kriminologija, kološka kriminaliteta, varstvo okolja, ogrožanje okolja, policija

Kratka vsebina

Praktikum je zbirka vaj, ki so nastale po dobrih 15 letih razvoja ekološke kriminologije, raziskovanja ekološke kriminalitete in njunega poučevanja na dodiplomskem študiju na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za varnostne vede. Praktikum sestavlja triindvajset vaj, glede na teme razdeljenih v osem poglavij. Gre za izbor uporabnega in za študente zanimivega gradiva, s katerim pri vajah utrdijo in nadgradijo na predavanjih predstavljene teme. Namen praktikuma je študentom omogočiti, da razširijo svoja obzorja in pridobijo dodatna znanja, pri čemer jih navodila v delovnem gradivu spodbujajo, da informacije poiščejo tudi sami in da pri reševanju posameznih nalog povezujejo teorijo z znanjem, pridobljenim pri drugih predmetih. Vaje temeljijo na resničnih primerih iz prakse in tako študentom omogočajo, da podrobneje spoznajo različne oblike odzivanja na deviacije zoper okolje. Sam praktikum je primarno namenjen študentom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, hkrati pa je gradivo lahko uporabno tudi za posameznike, ki jih to področje zanima.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katja Eman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Katja Eman je izredna profesorica za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je vodja EU projekta SHINE in kot raziskovalka sodeluje v programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih: primerjava ruralnih in urbanih okoljih. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru poučuje kriminologijo in viktimologijo, ekološko kriminologijo z elementi varstva okolja, gospodarsko in beloovratniško kriminaliteto, mednarodne varnostne integracije in kartiranje kriminalitete. Njeni glavni raziskovalni interesi obsegajo ekološko krirninologijo in ekološko kriminilateto, kartiranje kriminalitete, preprečevanje kriminalitete in ruralno kriminologijo.

Izdano

10.10.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 10,00 EUR

Mehka vezava 10,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-651-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

10.10.2022

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 0.6cm

Kako citirati

Ekološka kriminaliteta in ekološka kriminologija: Praktikum. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.3.2022