Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih: Priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji

Avtorji

Miha Dvojmoč (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-3866-1907

Kratka vsebina

V Sloveniji je opazen izrazit porast potrebe po storitvah na področju detektivske dejavnosti, kar je posledica več faktorjev; na eni strani pereč problem absentizma na delovnem mestu, ki se mnogokrat odraža tudi v slabših poslovnih rezultatih, hkrati pa delodajalci na podlagi svojih pravic vse večkrat posegajo po zakonitih in nezakonitih oblikah nadzora zaposlenih. Z naraščanjem povpraševanja po storitvah, se povečuje tudi število nadzorov, ki so na meji zakonitosti. Problem projekta je predstavljalo oblikovanje predloga načina odločanja za nadzor nad zaposlenimi ob potencialni kršitvi delovnopravne zakonodaje, ki je predstavljen v priročniku za naročnike in omogoča prepoznavanje in analizo kompetenc posameznikov, ki izvajajo storitve v okviru detektivske dejavnosti. Naročnik bo pregledal njegove pravice in dolžnosti ob tem pa uvidel tudi možnost vključitve detektivov: ali naj jih nadzira sam kot delodajalec ali jih nadzira oseba, ki ima potrebne kompetence ter deluje na podlagi zakonskih upravičenj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Miha Dvojmoč (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktoriral na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebno varnostnega področja v Republiki Sloveniji. Miha Dvojmoč je docent za področje varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije, lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., predsednik Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje. Na področju varnosti in varnosti informacij ter osebnih podatkov sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja ter je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) na Univerzi v Mariboru.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: miha.dvojmoc@fvv.uni-mb.si

Naslovnica za Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih: Priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji
Izdano
2020-11-11

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-399-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-11-11