Varnost v lokalnih skupnostih – Ruralno-urbane perspektive varnosti v lokalni skupnosti v 21. stoletju: III. zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Avtorji

Katja Eman (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-1519-822X
Jošt Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

varnost, lokalna skupnost, ruralno okolje, urbano okolje, policijsko delo v skupnostih, študenti, Slovenija, covid-19

Kratka vsebina

Zbornik raziskovalnega dela študentov predstavlja tretjo serijo recenziranih prispevkov, ki so nastali v okviru predmeta Varnost v lokalnih skupnostih na magistrskem študijskem programu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Prispevki v zborniku so rezultat raziskovalnega dela študentov, ki je bilo opravljeno spomladi leta 2021. Prispevki so bili v aprilu 2021 tudi predstavljeni na četrti mednarodni študentski konferenci z naslovom Local safety and security – rural perspectives, ki je zaradi epidemioloških razmer v Evropi in svetu potekala v spletnem okolju. Konferenco v sodelovanju organizirata Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Pravna fakulteta Univerze v Črni gori. V okviru predmeta so študenti opravili pregled literature in sekundarne analize policijskih statističnih podatkov o varnostnih izzivih in policijskem delu v urbanem in ruralnem okolju ter jih dopolnili s svojimi predlogi izboljšav ali rešitev varnostnih izzivov v ruralnem okolju, ki velikokrat (žal) temelji (tudi) na lastni izkušnji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Katja Eman (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Katja Eman je izredna profesorica za krirninologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je vodja EU projekta SHINE in kot raziskovalka socleluje v programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih: primejava ruralnih in urbanih okoljih. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru pouččuje kriminologijo in viktimologijo, ekolosko kriminologijo z elementi varstva okolja, gospodarsko in beloovratnisko kriminaliteto, mednarodne varnostne integracije in kartiranje kriminalitete. Njeni glavni raziskovalni interesi obsegajo ekolosko kriminologijo in ekološko kriminaliteto, kartiranje kriminalitete, preprečevanje kriminalitete in ruralno kriminologijo.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.eman@fvv.uni-mb.si

Jošt Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Jošt Meško, univerzitetni diplomiran varstvoslovec, je magistrski študent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na Fakulteti za varnostne vede dela kot predmetni tutor. Njegovi raziskovalni interesi obsegajo kaznovanje, odnosi med zaporškimi delavci in obsojenci in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: jost.mesko@student.mb.si

Prenosi

Izdano

18.02.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-551-1

COBISS.SI ID (00)

Kako citirati

Varnost v lokalnih skupnostih – Ruralno-urbane perspektive varnosti v lokalni skupnosti v 21. stoletju: III. zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.1.2022