Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS

Avtorji

Vanja Erčulj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Jerneja Šifrer
Agencija za civilno letalstvo

Ključne besede:

Multivariatna statistična analiza, faktorska analiza, večkratna regresija, diskriminantna analiza, razvrščanje v skupine, program SPSS, veljavnost merjenja, zanesljivost merjenja

Kratka vsebina

V učbeniku so predstavljene nekatere multivariatne statistične metode: faktorska analiza, analiza glavnih komponent, diskriminantna analiza, razvrščanje v skupine, večkratna linearna in logistična regresija. Vključuje jasna navodila in primere za izvedbo vseh naštetih metod na konkretnih primerih s statističnim programom SPSS.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Vanja Erčulj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Vanja Erčulj je predavateljica, zaposlena na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je diplomirana univerzitetna psihologinja. Znanstveni naziv magistrice in doktorice znanosti je pridobila na Interdisciplinarnem študiju Statistika Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo je opravljala na številnih področjih. Med drugim je bila zaposlena v podjetju Valicon d.o.o. kot vodja ključnih kupcev, podjetju Ro sigma kot odgovorni analitik, že nekaj let pa vodi lastno podjetje, ki se ukvarja z metodološkim in statističnim svetovanjem. Na Fakulteti za varnostne vede predava in vodi vaje pri metodoloških in statističnih predmetih.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: vanja.erculj@fvv.uni-mb.si

Jerneja Šifrer, Agencija za civilno letalstvo

Jerneja Šifrer je magistrica znanosti s področja kakovosti storitev s poudarkom na informacijskih vedah in statističnih metodah v družboslovju. Od leta 2007 je bila zaposlena na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru kot asistentka za področje statističnih metod v varstvoslovju. Svoje znanje in izkušnje je leta 2015 prenesla na Agencijo za civilno letalstvo, kjer se ukvarja s principi skladnosti in varnosti na področju civilnega letalstva.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: jerneja.sifrer@gmail.com

Izdano

31.03.2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-346-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-346-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

31.03.2020

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 0,6cm

Kako citirati

Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/469