22. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021: Zbornik povzetkov

Avtorji

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ključne besede:

Dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija

Kratka vsebina

Prispevki 22. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz in povzetki petinštiridesetih prispevkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik policijskega dela v skupnosti, pluralizacije policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, varnosti v lokalnih skupnostih, različnih oblik nasilja, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, nadzora nad delom policije, kriminalistične in varstvoslovne terminologije, detektivske dejavnosti, izvrševanja kazenskih sankcij, kibernetske varnosti, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si

Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: branko.lobniakar@fvv.uni-mb.si

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ljubljana, Slovnija. E-pošta: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si

Prenosi

Izdano

08.06.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-481-1

COBISS.SI ID (00)

65548291

Date of first publication (11)

08.06.2021

Kako citirati

(Ed.). (2021). 22. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021: Zbornik povzetkov (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-481-1