21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020: Zbornik povzetkov

Avtorji

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede; Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

Dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, varnost v lokalnih skupnostih, kibernetska varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija, radikalizacija, detektivska dejavnost

Kratka vsebina

Prispevki 21. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki štirih okroglih miz in povzetki petintridesetih prispevkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik kibernetske varnosti, pluralizacije policijske dejavnosti, policijskega dela v skupnosti, preprečevanja in prepoznavanja radikalizacije, varnosti v lokalnih skupnostih, različnih oblik nasilja, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, temeljnih pravic v policijskih postopkih, nadzora nad delom policije, kriminalistične in varstvoslovne terminologije, detektivske dejavnosti, izvajanja kazenskih sankcij, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Biografije avtorja

Maja Modic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si

Igor Areh (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.areh@fvv.uni-mb.si

Benjamin Flander (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: benjamin.flander@fvv.uni-mb.si

Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tinkara.pavsicmrevlje@fvv.uni-mb.si

Prenosi

##catalog.forthcoming##

29 May 2020

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-360-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-360-9

COBISS.SI ID (00)

16985859

Date of first publication (11)

29.05.2020

Kako citirati

(Ed.). (2020). 21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020: Zbornik povzetkov (Vols. 21.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/477