Informacijska varnost in organizacije

Avtorji

Kaja Prislan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-8474-7122
Igor Bernik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-1644-5672

Kratka vsebina

Informacijske in kibernetske grožnje so veliko tveganje za organizacije. Razvijajo se z eksponentno hitrostjo in so vedno bolj izpopolnjene in nepredvidljive. Ob upoštevanju posledic in škode, ki jih lahko z uresničitvijo groženj povzročijo informacijskovarnostni incidenti, je poslovni uspeh organizacij odvisen od učinkovitega upravljanja informacijskih sistemov in informacijske varnosti. Za zmanjšanje varnostnih tveganj morajo organizacije tehnološki razvoj upravljati odgovorno in premišljeno. V monografiji so predstavljeni položaj informacijske varnosti v poslovnem okolju in pristopi k učinkovitemu upravljanju. Skozi pregled organizacijskih praks opozarjamo na aktualne upravljavske izzive, na podlagi sinteze dobrih praks in standardov pa so opisani najpomembnejši in formacijskovarnostni ukrepi, ki pripomorejo h kakovostni zaščiti informacijskih sistemov, visoki stopnji varnostne kulture in neprekinjenemu poslovanju v organizacijah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Kaja Prislan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: kaja.prislan@fvv.uni-mb.si.

Igor Bernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: igor.bernik@fvv.uni-mb.si.

Naslovnica za Informacijska varnost in organizacije
Izdano
2019-03-25

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-253-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
1970-01-01
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 1,5cm