Integralna korporativna varnost: Praktikum

Avtorji

Miha Dvojmoč
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-3866-1907

Ključne besede:

integralna korporativna varnost, organizacije, varnostni menedžer, varnost, tveganja

Kratka vsebina

Varnost je na splošno ena izmed najpomembnejših prvin človeštva, zato se je tudi v organizacijah razvila dejavnost, imenovana korporativna varnost, ki zagotavlja varnost na različnih področjih. Ne glede na njeno pomembnost, se ji še vedno ne posveča dovolj pozornosti, zato praktikum predstavlja različne poglede na sam pojem, njene začetke oz. zgodovino in vse, kar dejansko sestavlja celovit proces zagotavljanja varnosti v organizacijah. Skozi praktikum se bralec seznani z vsem, kar je pomembno pri zagotavljanju varnosti oseb, premoženja, infrastrukture in vsega drugega, kar tvori korporativno varnost. S predstavitvijo vseh pojmov, definicij, postopkov in procesov postane razumevanje temeljnega pojma precej lažje, kar pripomore k enostavnejšemu odgovarjanju na vprašanja, ki so zastavljena po vsakem poglavju. Preko vprašanj bralec utrdi svoje znanje, hkrati pa upamo, da v njem vzbudi še večje zanimanje za področje korporativne varnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Miha Dvojmoč, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč je s področja pravnih znanosti doktoriral leta 2013. Zaposlen v zasebnovarnostnem podjetju je začel svojo poklicno pot, ki se je nadaljevala na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, ter kasneje ponovno v zasebnem sektorju, kjer je bil direktor večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren tudi za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve. Svojo poklicno pot nadaljujedetektiv ter predavatelj na Fakulteti za varnostne vede, Pravni fakulteti v Novi Gorici, Fakulteti za državne in evropske študije ter Fakulteti za informacijske študije. Izvaja in sodeluje pri pedagoškem procesu na različnih področjih.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: miha.dvojmoc@um.si

Izdano

09.04.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-850-5

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

TTVS

Kako citirati

Integralna korporativna varnost: Praktikum. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.3.2024