Varnost v lokalnih skupnostih – multidisciplinarne perspektive

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042
Katja Eman (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-1519-822X

Ključne besede:

lokalne skupnosti, kriminologija, varnostne vede, Slovenija, raziskava

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga o multidisciplinarnih perspektivah varnosti v lokalnih okoljih predstavlja delo raziskovalcev programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij (2019–2024). Knjiga obsega pet delov, in sicer o delu programske skupine ter večdisciplinarnosti in večperspektivnosti varnosti v lokalnih okoljih, urbanih in ruralnih perspektivah varnosti, policijski in redarstveni dejavnosti ter deležnikih na področju zagotavljanja varnosti v lokalnih okoljih, multikulturnosti in odzivanju na varnostna tveganja ter kibernetski varnosti v lokalnih skupnostih. Prispevki obravnavajo naslednje teme: raziskovanje varnosti, nacionalno in človekovo varnost, javno mnenje o varnosti, družbene vezi in solidarnost, ruralno kriminologijo, občutke varnosti, mladoletniško prestopništvo, samozaznavo legitimnosti policistov, uspešnost policije, organizacijo občinskih redarstev in sodelovanje redarstev z drugimi subjekti varnosti, romsko tematiko, vigilantske skupine, kibernetsko varnost in prekrške zoper javni red in mir na internetu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Gorazd Meško je redni profesor za kriminologijo in predstojnik Katedre za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za področje družboslovja – ekološke kriminologije. Leta 2018 je bil predsednik Evropskega kriminološkega združenja (ESC). Dr. Meško je gostujoči urednik revije Policing – An International Journal o ruralni policijski dejavnosti (2024) in sourednik monografije o ruralni kriminologiji – kontinentalni pregled (Bristol University Press, 2024).

Ljubljana, Slovenija. E-poštal: gorazd.mesko@um.si

Katja Eman (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Katja Eman je izredna profesorica za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. V zadnjem desetletju je sodelovala pri nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektih: Varnost v lokalnih skupnostih: Primerjava ruralnega in urbanega okolja (2019–2024), Legitimnost in zakonitost policijskega dela, kazensko pravosodje in izvrševanje kazenskih sankcij (2013–2016), Kriminaliteta zoper vodo v Evropi (2016–2017), SHINE – spolno nadlegovanje a območjih nočnega življenja v mestih (2020–2023).

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.eman@um.si

Prenosi

Izdano

20.06.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-875-8

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

LNFB

Date of first publication (11)

20.06.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (v tisku)

Trda vezava (v tisku)

ISBN-13 (15)

978-961-286-876-5

COBISS.SI ID (00)

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2.4mm

Kako citirati

Varnost v lokalnih skupnostih – multidisciplinarne perspektive. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.6.2024