Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema: Slovenski podjetniški observatorij 2015

Avtorji

Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Matej Rus
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Miroslav Rebernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karin Širec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170

Ključne besede:

podjetniška demografija, EU-28 nefinančni sektor gospodarstva, primerjalna analiza, start-up podjetja, star-up ekosistem

Kratka vsebina

V monografiji smo najprej analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2014, nato pa smo za leto 2012 primerjali ključne podatke za podjetja EU-28 in Slovenije v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2014 63.590 gospodarskih družb (skoraj 4 % več kot leto prej) in 67.500 samostojnih podjetnikov (3 % manj kot leto prej), to je skupaj 131.090 podjetij, ki so zaposlovala več kot 526.000 ljudi. Več kot četrtina podjetij v nefinančnem sektorju EU-28 je bila leta 2012 aktivna v dejavnosti trgovine; vzdrževanja in popravil motornih vozil. Ta dejavnost je tudi zagotavljala delo največ ljudem, skoraj četrtini vseh zaposlenih. Da bi bolje spoznali slovenska start-up podjetja in start-up ekosistem ter ključne izzive za izboljšave, smo s pomočjo primarnih podatkov v raziskavo vključenih 156 start-up podjetij s povprečno starostjo 2,1 leta analizirali značilnosti slovenskih start-up podjetij in start-up ekosistema.

Izdano

February 1, 2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-38-3

COBISS.SI ID (00)

85752833

Date of first publication (11)

2016-02-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2016). Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema: Slovenski podjetniški observatorij 2015: Vol. SPO 2015. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/145