Slovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2019

Avtorji

Miroslav Rebernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karin Širec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170

Ključne besede:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kazalniki finančne uspešnosti, druga priložnost, pravni, družbeni in individualni vidiki, krožno gospodarstvo, strategije in politike, okoljski življenjski cikel, ukrepi

Kratka vsebina

V prvem poglavju monografije smo analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2018 ter primerjali ključne podatke za leto 2017 oziroma 2016 med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v nefinančnem sektorju gospodarstva. Naslednji poglavji monografije sta povezani s transformacijo poslovanja podjetij, izkoriščanje druge priložnosti in krožno gospodarstvo. V poglavju o drugi priložnosti smo proučevali pravne, družbene in individualne vidike tega koncepta. Primerjalna analiza je pokazala, da je treba v EU vzpostaviti zakonodajni okvir, ki bo harmoniziral izbrana področja insolvenčnega prava. V poglavju o krožnem gospodarstvu smo ugotovili, da je Slovenija krožno gospodarstvo postavila v središče svojih strateških razvojnih dokumentov. To pomeni, da bo vzpostavljanje krožnega gospodarstva osrednja točka razvoja v prihodnjem desetletju. Slovenija pri doseganju krožnosti v primerjavi z EU zelo dobro obvladuje predvsem začetne razvojne ravni krožnosti, ne pa tudi še bolj razvitih, kompleksnejših razvojnih stopenj oziroma vidikov.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si

Karin Širec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja. V raziskovalni skupini Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer pri Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva DIANA in članica raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo.

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si

Izdano

May 19, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-352-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-351-7

COBISS.SI ID (00)

15232515

Date of first publication (11)

2020-05-19

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-351-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-351-7

COBISS.SI ID (00)

15234307

Date of first publication (11)

2020-05-19

Kako citirati

(Ed.). (2020). Slovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2019 (Vols. 2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/471